Kremničan Peter Luptovský: Ako sa zo skromného nápadu stal medzinárodný festival

Prednášam teda som bol pred desaťročím skromným nápadom, dnes stálou akciou s medzinárodným statusom. Rozprávali sme sa s Petrom Luptovským, ktorý festival do Kremnice priniesol.

Barbara Dallosová

Súťažná prehliadka Prednášam teda som bude písať jedenásty ročník. Za vyše desaťročie svojej existencie ukázala mnoho talentov, vytvorila nemálo priateľstiev a dnes funguje so stabilnou medzinárodno účasťou. Všetko začalo ako skromný nápad v hlave divadelníka a pedagóga Petra Luptovského. Ako sám hovorí, nebolo za tým nič zložité. Jednoducho prišla myšlienka…

Prednášam teda som sa v súčasnosti pýši aj účasťou zahraničných recitátorov. Ako k takejto spolupráci došlo?
Ak si dobre spomínam, tak prvých päť rokov bola prehliadka čisto slovenská. Postupne som však cítil, že by bolo fajn ju niekam kvalitatívne posunúť a obohatiť. Oslovil som teda niektorých svojich zahraničných známych, ktorých poznám z divadelných festivalov, na ktorých som sa niekedy zúčastnil so svojimi vlastnými divadelnými projektami. Získal som kontakty na recitátorov a poprosil som o propagáciu prehliadky v ich krajine. No a potom to už postupne išlo.

Nespôsobuje medzinárodná účasť jazykové bariéry?

Vôbec nie, práve naopak. V posledných dňoch prehliadky vždy vzniká zaujímavý fenomén – väčšinou každý účastník rozpráva svojím jazykom a všetci si vzájomne rozumejú.

Má festival aj skalných, každoročných účastníkov?
Samozrejme, sú to najmä recitátori z Levíc a z Nitry. Vznikajú tu aj priateľstvá, družby, spolupráce, výmenné pobyty a podobne.

Zdroj: Dnes24.sk

Účastníkov z akých krajín čakáte tento rok?
Okrem Slovákov tento rok prídu účastníci z Česka, Poľska, Lotyšska, Ukrajiny a Bieloruska.

Sú aj vyššie ambície, kam festival posunúť v medzinárodnom merítku?
Radi by sme zahraničnú účasť rozširovali o ďalšie krajiny, no už teraz narážame na kapacitný strop, najmä v ubytovaní a strave, ktorý sme už v Kremnici dosiahli. No a najväčším problémom sú, samozrejme, financie. Poviem to jednoducho a jasne. Ono tie „básničky“ až tak veľmi komerčné nie sú. Takže na nich veľa nezarobíte a ani neprilákate potrebné množstvo sponzorov.

Vy okrem iných aktivít pracujete so žiakmi aj na kremnickej ZUŠ J.L. Bellu. Je u detí populárnejší prednes prózy alebo poézie?
Na Vašu otázku by som odpovedal asi tak, že je to individuálne. Niekto má bližší vzťah k poézií a niekto k próze.

Súťažná časť obsahuje aj kategóriu experimentálny prednes. Čo si pod tým máme predstaviť?
Cieľom vytvorenia novej kategórie je otvoriť priestor pre rozvoj umeleckého prednesu v prepojení na iné umelecké oblasti – hudbu, divadlo, výtvarné umenie, príp. iné. Tvorivé spracovanie nového prostriedku by nemalo len ilustrovať slová textu, ale vytvárať sebe vlastným spôsobom „nové slová“ – ďalšie obrazy, kontrasty, metafory, v najlepšom prípade symboly. Kategória experimentálny prednes umožňuje rozvinúť tvorbu s mimojazykovými prostriedkami ako sú zvuky, hudba, spev, animovanie predmetov a objektov, gesto, pohyb, výtvarné prvky, moderné médiá – diafoto, film a pod. Vytvorenie kategórie je výzvou predovšetkým pre skúsených recitátorov, pedagógov a lektorov, ktorí zvládli umelecký prednes v jeho klasickej forme a cítia ďalšie možnosti vývoja svojho osobného rastu i tohto žánru.

Kto tento rok zasadne do poroty?
Na našej prehliadke máme vždy trojčlennú porotu. Dvaja členovia sú stáli (menia sa po kategóriách) a k nim sa z pomedzi pedagógov a režisérov vyberajú ostatní členovia. Stálymi členmi poroty tento rok budú Marian Krajčovič (Slovensko) a Vasil Hizun (Ukrajina).

Prinesie jedenásty ročník niečo nové?
Možno takou zaujímavosťou tohto ročníka bude burza kníh pod názvom Čítam teda som, ktorá bude súčasťou prehliadky.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame