Polmiliónová premena žiarskeho sídliska: Mesto má na stole projekt

Projekt, podľa ktorého by mali zastarané priestory medzi panelákmi dostať novú tvár, je na svete. Čítajte, ako má sídlisko vyzerať po novom a kedy by tomu tak mohlo byť...

Barbara Dallosová
Ilustračný obrázok k článku Polmiliónová premena žiarskeho sídliska: Mesto má na stole projekt
Foto: Barbara Dallosová / Zdroj: Dnes24.sk

Po športovo-relaxačných zónach na Hviezdoške a Etape a letnom pavilóne v centre sú na rade Pod vŕšky. Sídlisko má byť v poradí štvrtým v sérii projektov oddychových zón, o typickú oddychovú zónu však nepôjde. Na Pod vŕškoch chce mesto zrevitalizovať zastarané medziblokové priestory.

Tri zóny

Projektovú dokumentáciu dala radnica vypracovať ešte na sklonku minulého roka. Projekt, ktorý vypracovala firma z Liptovského Mikuláša, už mesto na stole má. Na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (22.5.) budú zámer projektu schvaľovať mestskí poslanci.

Ako už pred časom avizovalo mesto, nepôjde o jednotný priestor, ale o tri rôzne medziblokové časti. Ako sa píše v zverejnenom materiáli, riešenie obsahuje sanáciu existujúcich spevnených plôch chodníkov, návrh nových chodníkov, doplnenie a regeneráciu výsadby zelene a trávnatých plôch, vybavenie vnútrobloku absentujúcim mobiliárom a hernými prvkami pre deti, mládež a seniorov. Revitalizáciou vnútrobloku sa má podľa zámeru podstatne zvýšiť atraktivita vnútorného dvora a záujem o voľnočasové aktivity.

Zvyšok z mestskej kasy

Mesto sa chce s projektom uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci v rámci výzvy, ktorá je zameraná na prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít, zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku.

Celkové oprávnené náklady projektu sú podľa zámeru 500 000 eur, z toho nenávratný príspevok má činiť 475 000 eur, zvyšok (25 000 eur) mesto doplatí z vlastných zdrojov.

,,Projekt, v prípade jeho podporenia Riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka SR, sa bude realizovať v rokoch 2018 – 2019, pričom dĺžku trvania projektu odhadujeme na 18 mesiacov vrátane realizácie verejného obstarávania," uvádza materiál s tým, že predpoklad podania žiadosti je jún tohto roka a vyhodnotená by mala byť začiatkom septembra.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame