Technické služby ocenili najlepšie separujúce obce

V rámci 0.ročníka Plesu smetiarov, ktorý sa uskutočnil uplynulý piatok, ocenili Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. samosprávy, pre ktoré zabezpečujú nakladanie s odpadom. Absolútnym víťazom sa suverénne stala Dolná Trnávka.

Martin Károly

Teraz nám budú Technické služby voziť celý rok odpad zadarmo,“ zavtipkoval starosta Dolnej Trnávky Miroslav Grekčo pri preberaní ceny pre absolútneho víťaza. Dolno-Trnavčania minulý rok vyseparovali 192 kilogramov odpadu na obyvateľa, čím sú vysoko nad priemerom nielen Slovenska (priemer SR je cca 25 kg/obyvateľ), ale predbiehajú aj požiadavku Európskej únie (požiadavka EÚ predstavovala 50 kg vyseparovaných zložiek na obyvateľa už v roku 2010). Striebornú priečku pritom obsadila obec Lovča so 139 kilogramami vyseparovaných zložiek na obyvateľa a tretia v poradí skončila obec Sklené Teplice so 105 kilogramami vyseparovaného odpadu na jedného obyvateľa.

Na 0.ročníku Plesu smetiarov organizátori ocenili aj ostatné partnerské samosprávy v ďalších 5 kategóriách:

 1. Samospráva najlepšie separujúca papier a lepenku
 2. Samospráva najlepšie separujúca plasty, kovy a tetrapaky
 3. Samospráva najlepšie separujúca sklo
 4. Samospráva najlepšie separujúca bioodpad
 5. Enviro samospráva 2011

Akcie sa celkovo zúčastnilo približne 130 ľudí, z ktorých dvadsiatku tvorili predstavitelia partnerských samospráv. Prítomných hostí po celý večer sprevádzal známy moderátor Richard Vrablec. Tomu počas odovzdávania cien sekundovala riaditeľka TS-ZH, a.s. Zuzana Gallová: „Našim prvoradým cieľom bolo poďakovať partnerským samosprávam za celoročnú spoluprácu a aj takouto formou im dokázať, že sú pre nás dôležití. Vážime si tiež všetkých obyvateľov z ocenených obcí, pretože kladú čoraz väčší dôraz na ekologické nakladanie s odpadom, čo dokazujú i čísla o počte vyseparovaných zložiek,“ hovorí Gallová, pričom dodáva, že obce v žiarskom regióne vďaka týmto výsledkom patria v separácii k najlepším na Slovensku.

V rámci programu sa na plese predstavil finalista šou Slovensko má talent Michal Červienka i folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice: „S nultým ročníkom som nadmieru spokojná, v tradícii smetiarskych plesov spojených s oceňovaním partnerských samospráv by sme chceli pokračovať i na budúci rok,“ uzatvára Gallová.

Ocenené partnerské samosprávy: Kategória: Samospráva najlepšie separujúca papier a lepenku 2011

 1. Žiar nad Hronom – 20,34 kg /obyv.
 2. Hliník nad Hronom – 12,33 kg / obyv.
 3. Dolná Ves – 12,19 kg / obyv.
 4. Horná Ves – 11,66 kg / obyv.

Kategória: Samospráva najlepšie separujúca sklo 2011

 1. Slaská – 31,35 kg / obyv.
 2. Jastrabá – 30,12 kg / obyv.

Kategória: Samospráva najlepšie separujúca plasty, kovy a tetrapaky 2011

 1. Dolná Trnávka – 17,40 kg / obyv.
 2. Repište – 16,65 kg / obyv.
 3. Slaská – 16,55 kg / obyv.

Kategória: Samospráva najlepšie separujúca bioodpad 2011

 1. Dolná Trnávka – 115,12 kg / obyv.
 2. Lovča – 99,30 kg / obyv.

**Kategória: Najlepšie separujúca samospráva 2011 ** Sčítaním váhy všetkých vyseparovaných zložiek – t.j. papier a lepenka, plasty, kovy a tetrapaky, sklo, bioodpad, šatstvo a textil, elektroodpad a pneumatiky a vydelením tejto váhy počtom obyvateľov sme zistili absolútnych víťazov:

 1. miesto: Dolná Trnávka – 192,34 kg vyseparovaných zložiek / obyvateľ
 2. miesto: Lovča – 139,02 kg vyseparovaných zložiek / obyvateľ
 3. miesto: Sklené Teplice – 105,81 kg vyseparovaných zložiek / obyvateľ

Kategória: Enviro Samospráva 2011

 • samosprávy, ktorých prínos pre ekologické nakladanie s odpadom bol v roku 2011 mimoriadny – či už čo sa práce s deťmi, mládežou a verejnosťou týka, alebo tým, ako vybavené sú zbernými nádobami, kompostérmi a stojiskami, prevádzkujú funkčné a výborne vybavené zberné dvory, pravidelne organizujú čistenie čiernych skládok, pracujú na motivujúcom systéme nakladanie s odpadom, atď… Sú to naše JEDNIČKY!

Trnavá Hora Ladomerská Vieska Slaská Horná Ves Ihráč Žiar nad Hronom

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.