Najlepší na Žiar24.sk

 1. Milan Bojo (42.99s) 100%
 2. Martin Károly (33.86s) 91%
 3. Lucia Bojková (78.81s) 70%
 4. Zuzana Hešková (90.44s) 50%
 5. Marcel Pobežka (39.42s) 40%
 6. Daniela Šályová (61.63s) 40%
 7. Z ita Zúbriková (99.76s) 30%
 8. Michaela Uličná (56.88s) 20%

Najlepší hráči

 1. Milan Bojo (42.99s) 100%
 2. Martin Károly (33.86s) 91%
 3. Lucia Bojková (78.81s) 70%
 4. Zuzana Hešková (90.44s) 50%
 5. Marcel Pobežka (39.42s) 40%
 6. Daniela Šályová (61.63s) 40%
 7. Z ita Zúbriková (99.76s) 30%
 8. Michaela Uličná (56.88s) 20%