Najlepší na Žiar24.sk

 1. Mária Činčurová (22.14s) 100%
 2. Ivana Vajdíková (24.95s) 100%
 3. Monika Kraková (21.76s) 90%
 4. Martin Károly (68.73s) 60%
 5. Lucia Prockova (70.93s) 60%
 6. Kiko Lovčičan (73.18s) 40%
 7. Viera Benova (74.99s) 40%

Najlepší hráči

 1. Mária Činčurová (22.14s) 100%
 2. Ivana Vajdíková (24.95s) 100%
 3. Monika Kraková (21.76s) 90%
 4. Martin Károly (68.73s) 60%
 5. Lucia Prockova (70.93s) 60%
 6. Kiko Lovčičan (73.18s) 40%
 7. Viera Benova (74.99s) 40%