Najlepší na Žiar24.sk

 1. Jana Lovčičanová (42.13s) 100%
 2. Barbara Dallosová (57.09s) 100%
 3. Peter Luky (62.11s) 70%
 4. Viera Benova (72.04s) 60%
 5. Jakub Piatrik (43.14s) 50%
 6. Martin Károly (52.98s) 50%
 7. Darina Dekýšová (79.35s) 40%
 8. Veronika Leginova (127.19s) 10%

Najlepší hráči

 1. Jana Lovčičanová (42.13s) 100%
 2. Barbara Dallosová (57.09s) 100%
 3. Peter Luky (62.11s) 70%
 4. Viera Benova (72.04s) 60%
 5. Jakub Piatrik (43.14s) 50%
 6. Martin Károly (52.98s) 50%
 7. Darina Dekýšová (79.35s) 40%
 8. Veronika Leginova (127.19s) 10%