Najlepší na Žiar24.sk

 1. Mária Činčurová (19.77s) 100%
 2. Michal Černaj (22.74s) 100%
 3. Peter Kubík (29.84s) 100%
 4. Veronika Putova (34.26s) 100%
 5. Viera Benova (41.27s) 90%
 6. Ľubica Husárová (44.22s) 90%
 7. Róbert Jakubička (40.46s) 40%
 8. Ľubomír Riedl (80.74s) 40%

Najlepší hráči

 1. Jozef Silný (14.54s) 100%
 2. Lucia Silná (16.12s) 100%
 3. Marián Mališ (18.72s) 100%
 4. Bozena Rimska (18.78s) 100%
 5. Mária Činčurová (19.77s) 100%
 6. Michal Černaj (22.74s) 100%
 7. Jakub Ko (22.87s) 100%
 8. Švadlenka Jančurová (23.58s) 100%
 9. Alcznauer Vladimír (23.85s) 100%
 10. Milada Grohoľová (26.67s) 100%