Najlepší na Žiar24.sk

 1. Barbara Dallosová (48.49s) 100%
 2. Viera Benova (55.7s) 70%
 3. Peter Albert (62.15s) 70%
 4. Martin Károly (101.53s) 60%
 5. Martin Mlynárčik (72.25s) 40%
 6. Milan Krajči (106.32s) 40%
 7. Peter Simon (129.62s) 10%

Najlepší hráči

 1. Barbara Dallosová (48.49s) 100%
 2. Viera Benova (55.7s) 70%
 3. Peter Albert (62.15s) 70%
 4. Martin Károly (101.53s) 60%
 5. Martin Mlynárčik (72.25s) 40%
 6. Milan Krajči (106.32s) 40%
 7. Peter Simon (129.62s) 10%