Najlepší na Žiar24.sk

 1. Martin Károly (33.48s) 100%
 2. Daniel Kortiš (50.29s) 100%
 3. Peter Petrov (64.3s) 100%
 4. Marek Šramaty (66.72s) 100%
 5. lukas beliancin (66.75s) 100%
 6. Štefan Stripaj (77.35s) 100%
 7. Branislav Mlynár (76.83s) 90%
 8. Adela Grolmusová (84.91s) 90%
 9. Michaela Sedliakova (82.74s) 80%
 10. Radka Švoňavová (102.22s) 80%

Najlepší hráči

 1. Martin Károly (33.48s) 100%
 2. Daniel Kortiš (50.29s) 100%
 3. Peter Petrov (64.3s) 100%
 4. Marek Šramaty (66.72s) 100%
 5. lukas beliancin (66.75s) 100%
 6. Štefan Stripaj (77.35s) 100%
 7. Branislav Mlynár (76.83s) 90%
 8. Adela Grolmusová (84.91s) 90%
 9. Michaela Sedliakova (82.74s) 80%
 10. Radka Švoňavová (102.22s) 80%