Najlepší na Žiar24.sk

  1. Barbara Dallosová (32.65s) 100%
  2. Iveta Osvaldová (102.09s) 50%
  3. rudko pepuch (73.96s) 40%
  4. Jozef Lichtner (78.22s) 40%
  5. Adela Grolmusová (77.52s) 30%

Najlepší hráči

  1. Barbara Dallosová (32.65s) 100%
  2. Iveta Osvaldová (102.09s) 50%
  3. rudko pepuch (73.96s) 40%
  4. Jozef Lichtner (78.22s) 40%
  5. Adela Grolmusová (77.52s) 30%