Najlepší na Žiar24.sk

  1. Tibor Kubička (17.19s) 100%
  2. Martin Tencer (18.97s) 100%
  3. Kiko Lovčičan (22.34s) 100%
  4. Jana Lovčičanová (27.97s) 100%
  5. Michal Černaj (28.38s) 100%
  6. Martin Károly (51.89s) 100%
  7. Mária Činčurová (42.81s) 90%
  8. Viera Benova (49.62s) 80%
  9. Da Go (78.11s) 50%
  10. dk dk (66.37s) 30%

Najlepší hráči

  1. Tibor Kubička (17.19s) 100%
  2. Martin Tencer (18.97s) 100%
  3. Kiko Lovčičan (22.34s) 100%
  4. Jana Lovčičanová (27.97s) 100%
  5. Michal Černaj (28.38s) 100%
  6. Martin Károly (51.89s) 100%
  7. Mária Činčurová (42.81s) 90%
  8. Viera Benova (49.62s) 80%
  9. Da Go (78.11s) 50%
  10. dk dk (66.37s) 30%