Alexander Ferenčík: Pravda o osude Tesca a ľahkoatletického ihriska v Kremnici

V Kremnici to už začína vrieť. Na sociálnych sieťach kolujú rôzne informácie o horúcich témach, ktoré sa už netýkajú len Kremničanov. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor Kremnice, sa rozhodol zhrnúť fakty pred dôležitým hlasovaním.

Ilustračný obrázok k článku Alexander Ferenčík: Pravda o osude Tesca a ľahkoatletického ihriska v Kremnici
Zdroj: TASR

Ako reakciu na dnešné klamstvá šíriace sa na Facebooku Vám predkladám relevantné, overené a overiteľné informácie týkajúce sa paniky okolo výstavby obchodnej prevádzky a športovísk v lokalite ľahkoatletického ihriska.

Poslanci na MsZ v marci 2018 jednohlasne prijali uznesenie číslo 35/1803, ktoré schvaľuje zámer obchodného reťazca vybudovať v meste Kremnica prevádzku v lokalite ľahkoatletického ihriska. Poslanci uznesenie odklepli 12 hlasmi. Na rokovaní nebol prítomný poslanec Jaroslav Slašťan. Stretnutie s investorom bolo na komisii Mestských lesov 9. 4. 2018, kde prezentoval zámer aj rozsah. Poslanec Jaroslav Slašťan aj tu opäť chýbal.

Vo štvrtok 6. septembra sa rozhodne o osude Tesca a ľahkoatletického ihriska

Materiál, ako je pripravený dnes, je výsledkom diskusií a zmien – do zastupiteľstva ide materiál, ktorý hovorí o podmienkach prevodu majetku mesta.

Už pred začiatkom obchodnej verejnej súťaže MUSIA byť definované podmienky, za ktorých bude uzatvorená kúpna zmluva s úspešným uchádzačom.

Aby sme mali dosah na stavebníka, navrhujem, aby do doby kolaudácie obchodnej prevádzky a dokončenia športovísk boli pozemky v prenájme. Následne, PO KOLAUDÁCII, by pozemky nadobudol stavebník – a práve tento vzťah musí mať stanovené jasné pravidlá, ktoré budú obsahom ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE, ktorú mesto uzavrie s úspešným, víťazným účastníkom obchodnej verejnej súťaže.

Rozsah a riešenie športovísk bude výsledkom rokovania mesta s úspešným uchádzačom a ich minimálny rozsah je daný dnešným stavom – bežecká dráha, volejbalové dvorce, skok do diaľky, fitness, toalety, sprchy a byt správcu – tak, ako bolo opakovane prezentované (samozrejme, so zohľadnením aktuálnych technických noriem).

Preto panika typu „*my si športoviská nedáme*" a „*dosluhujúci primátor chce predať*" sú úplne scestné. Akýkoľvek predaj majetku mesta a tiež použitie prostriedkov mesta MUSÍ byť schválené mestským zastupiteľstvom. Dnes publikované informácie sú ZAVÁDZANÍM a OSOČOVANÍM.

Do dnešného dňa neexistuje žiadna petícia proti výstavbe. Ľudia, ktorí ju v roku 2007 organizovali, sa vyjadrili, že prevádzku tohto typu Kremnica potrebuje a nemajú výhrady voči prezentovanej koncepcii obnovy športovísk a výstavby prevádzky obchodu.

Ak chcete vyjadriť svoj názor, alebo vidieť a vedieť, ako argumentoval a hlasoval Váš poslanec, pozývam Vás na Mestské zastupiteľstvo dňa 6. 9. 2018 od 16,00 hod. Buďte účastníkom tohto rozhodnutia.

Link na zastupiteľstvo – marec – kde sa schvaľoval zámer:
https://www.youtube.com/watch?…
uznesenie č. 35/1803, čas na videu 1:39:30

Článok v Kremnických novinách marec 2018 http://www.kremnica.sk/…2018_web.pdf

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Dnes24.sk