Cigaretka na zastávke môže výjsť draho: A žiarski mestskí ani nemusia byť nablízku

Krátite si čas do príchodu autobusu nezdravým zlozvykom? Bacha, ani keď okolo niet živej duše, nie ste v suchu. Väčšinu takýchto prešľapov zistí kamera...

Barbara Dallosová
Ilustračný obrázok k článku Cigaretka na zastávke môže výjsť draho: A žiarski mestskí ani nemusia byť nablízku
Zdroj: TASR

Čo všetko riešili príslušníci Mestskej polície (MsP) v Žiari nad Hronom za uplynulý rok, vysvetľuje Správa o činnosti MsP. Niekoľkostranový dokument dostanú žiarski poslanci na stôl na aprílovom (26.4.) rokovaní. Naši mestskí policajti riešia priestupky na niekoľkých úsekoch jedným z nich je úsek ochrany nefajčiarov.

Viete, kde všade si nemôžete zapáliť?

Aj tento zlozvyk môže byť priestupkom a odľahčiť vás o niekoľko eur, ak si zapálite na nesprávnom mieste. Ako definuje správa, reč je predovšetkým o porušení zákazu fajčenia na zastávkach MHD a prístreškoch, otvorených nástupištiach (hranica 4 m), v zdravotníckych zariadeniach, v školách, predškolských a školských zariadeniach a tiež v priestoroch detských ihrísk.

Podľa správy v Žiari nad Hronom za celý minulý rok MsP zaznamenala a riešila celkom 334 takýchto prípadov, čo predstavuje 17,5% podiel na celkovom objeme zaznamenaných priestupkov.

,,53 priestupkov bolo riešených blokovou pokutou namieste v úhrnnej sume 365 eur a 275 priestupkov riešených napomenutím. V 5 prípadoch bol priestupok odstúpený na priestupkový referát, kde bol riešený v správnom konaní. V jednom prípade bola vec odložená záznamom," konkretizuje náčelník žiarskej MsP Róbert Šiška v správe.

Väčšinu prípadov odhalila kamera

Ako zdôrazňuje náčelník žiarskych mestskách, v tejto súvislosti je potrebné tiež vyzdvihnúť prínos mestských bezpečnostných kamier a prácu operátorov Monitorovacieho kamerového systému (MKS) – teda zamestnancov chránenej dielne zriadenej mestom.

Mestskí policajti totiž nemusia byť rovno za rohom, aby vás načapali. Z celkového počtu 334 priestupkov na úseku ochrany nefajčiarov bolo podľa správy až 216 zistených a nahlásených operátormi MKS, čo predstavuje takmer 65% všetkých zaznamenaných priestupkov na úseku ochrany nefajčiarov.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame