Daruj 2% z daní Nadácii Tubapack a podpor tak zaujímavé projekty v Žiari a v okolí

Nadáciu Tubapack založila žiarska spoločnosť s rovnakým názvom, ktorá sa špecializuje na výrobu túb. Jej poslaním je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne.

Chceme aktívne prispievať k lepšej vzdelanosti ľudí, skvalitniť zdravotníctvo, ochraňovať životné prostredie, uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, podporovať talenty v oblasti kultúry a športu a podávať pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Podporovať budeme Žiar nad Hronom a jeho okolie

Keďže materská firma a jej majitelia pochádzajú zo Žiaru nad Hronom, aj podpora nadácie bude smerovať do tohto regiónu. Chceme pomáhať tunajším ľuďom a budeme radi, ak vďaka našim zdrojom vzniknú projekty, ktoré budú slúžiť na zlepšovanie kvality života obyvateľov Žiaru a okolitých obcí.

Čo budeme podporovať

Naša podpora bude smerovať do viacerých oblastí:

  • Zdravie a zdravotníctvo
  • Vzdelávanie detí a rozvoj mladých talentov
  • Ochrana životného prostredia
  • Kultúra a šport
  • Sociálne a regionálne programy

Aj vy sa môžete uchádzať o grant

Plánujeme vyhlásiť grant na malé projekty podporujúce rozvoj v Žiari a v jeho okolí. O podporu sa bude môcť uchádzať ktokoľvek so zaujímavým projektom, ktorý bude rozvíjať spomínané oblasti života v žiarskom regióne. Z prihlásených projektov potom urobíme anketu na webovej stránke a obyvatelia budú môcť hlasovaním rozhodnúť, ktoré projekty dostanú financie od Nadácie Tubapack.

Ak vaše 2 % z daní zveríte nám, skončia v našom regióne

Nadácia Tubapack vám vie garantovať, že vaše prostriedky budú použité pre rozvoj Žiaru nad Hronom a jeho okolitých obcí. Aj vďaka vám môže vzniknúť viacero zaujímavých projektov, ktoré zlepšia naše prostredie pre život, podporia vzdelanie či voľný čas detí a mládeže alebo tunajšie zdravotníctvo.

Ak ste zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/do­ručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Tubapack a.s.