Divadelná Nová Baňa po 35. krát

Medzi 20. a 28. marcom sa v Novej Bani uskutočnil 35. ročník regionálnej prehliadky amatérskych divadiel, Divadelná Nová Baňa. Súčasťou prehliadky bola aj výstava z predchádzajúcich ročníkov.

Martin Károly

Počas prehliadky sú už tradíciou aj rozborové semináre jednotlivých hier.

Jedna z kategórií a ocenení už 22 rokov absentuje. Stanislavského cena za naštudovanie divadelnej hry sovietskeho autora sa od súborov nevyžaduje od roku 1988.

Tohtoročnými organizátormi podujatia boli: Banskobystrický samosprávny kraj – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, Mesto Nová Baňa, OKI pri MsÚ Nová Baňa, Gymnázium F. Švantnera Nová Baňa, ZUŠ Nová Baňa, CVČ Nová Baňa, Pohronské múzeum Nová Baňa.

Ďalšie info: http://www.osvetaziar.sk/program.php?…

Výsledky regionálnej prehliadky amatérskych divadiel Divadelná Nová Baňa – 35. ročník

Cena za tvorivú aktuálnu inscenáciu DS Pri pekárni zo Žarnovice – Čaj u pána senátora s nomináciou na krajskú prehliadku Zochova Revúca

Cena za invenčnú scénickú koláž ** DS ČI-PR-CHA z Kremnice** – Skon Paľa Ročku s nomináciou na krajskú prehliadku Zochova Revúca

Cena za réžiu Anna Budinská – Statočný valach/DS Bukovinka Bukovina

Cena za najlepší mužský herecký výkon Dušan Cerovský – Baltazár Slivka/Čaj u pána senátora

Cena za najlepší ženský herecký výkon Eva Hlaváčová – Žofka/Statočný va­lach

Tento článok nie je možné komentovať.