Ilustračný obrázok k článku Do problémov sa môže dostať každý: Lucia (34) vie, ako vyriešiť spory bez súdov a ťahaníc!
Zdroj: Dnes24.sk

Do problémov sa môže dostať každý: Lucia (34) vie, ako vyriešiť spory bez súdov a ťahaníc!

Rozvod, výživné, problémy s neuhradenými faktúrami, susedské spory... Do nepríjemných situácií sa v živote môže dostať každý z nás. No zatiaľ čo na súde vyhráva vždy len jedna strana, existuje spôsob, ako môžu byť spokojné i obe...

Barbara Dallosová Tlačové správy
Barbara Dallosová Tlačové správy

Do problémov sa môže dostať každý: Lucia (34) vie, ako vyriešiť spory bez súdov a ťahaníc!

Rozvod, výživné, problémy s neuhradenými faktúrami, susedské spory... Do nepríjemných situácií sa v živote môže dostať každý z nás. No zatiaľ čo na súde vyhráva vždy len jedna strana, existuje spôsob, ako môžu byť spokojné i obe...

Ilustračný obrázok k článku Do problémov sa môže dostať každý: Lucia (34) vie, ako vyriešiť spory bez súdov a ťahaníc!
Zdroj: Dnes24.sk

,,Keď mi pred dvomi rokmi niekto povedal o mediácii, nevedela som, ako reagovať. Preto som sa začala o význam tohto slova zaujímať bližšie. Prešlo niekoľko mesiacov a teraz, keď niekomu poviem, čo je to mediácia, že práve ja som mediátor a mám za sebou už pár úspešných mediácii, veľa ľudí z môjho okolia je prekvapených,“ začína svoje rozprávanie mediátorka JUDr. Lucia Luptáková.

Dá sa to aj inak

A čo to teda mediácia je? Mediácia je mimosúdna činnosť, v ktorej hlavnú úlohu zohráva mediátor. Mediátor je nestranná a nezávislá osoba v spore. Jeho úlohou nie je spor rozhodnúť, ale pomôcť dvom sporiacim sa stranám uzavrieť dohodu, ktorá je pre nich záväzná.

Ako vysvetľuje Lucia, základnou výhodou mediácie je, že na rozdiel od súdneho konania, kde jedna strana víťazí a druhá prehráva, výsledkom mediácie je dohoda, v ktorej sú obe strany spokojné. Mediácia je rýchla, bezstresujúca, šetrí čas, je dôverná, dobrovoľná a čo je dôležité, oveľa lacnejšia ako súdne konanie. A dokonca mediáciu je možné použiť aj vtedy, ak sa už začalo súdne konanie (benefitom je vrátenie časti súdnych poplatkov podľa štádia konania).

Spor vyriešený za deň

Mediátorka Lucia má za sebou niekoľko úspešných mediácií. V pamäti jej utkvel napríklad jeden spor o neuhradenú pohľadávku v ktorom obe strany dosiahli dohodu za jediný deň.

,,Šlo o dlh fyzickej osoby voči jednej obchodnej spoločnosti, kde bol záujem spoločnosti len na vymáhaní pohľadávky v súdnom konaní. Na prvom mediačnom stretnutí došlo v priebehu jedného dňa k začatiu mediácie, ako aj k jej ukončeniu, ktorej výsledkom bola uzavretá dohoda záväzná pre obe strany. Obaja boli nadmieru spokojní vzhľadom na ušetrený čas aj vzhľadom na vynaložené finančné prostriedky, vyhli sa súdnym poplatkom a trovám právneho zastúpenia. Prekvapilo ich tiež, že ak si dohodu dajú spísať vo forme notárskej zápisnice, alebo schváliť ako súdny zmier, je táto dohoda rovnako spôsobilým exekučnými titulom, ako právoplatné rozhodnutie súdu,“ vysvetľuje Lucia.

Pri čom všetkom pomôže mediácia?

Mediácia sa dá uplatniť vo väčšine sporov či už sú to:

  • rodinné spory (rozvod, delenie majetku, výživné, problémy v škole, útek z domu, spolunažívanie, dedičské spory a.t.ď.)
  • obchodné spory (pohľadávky, nedodržiavanie zmlúv, rozviazanie partnerstva, nesplácanie úveru, spory s odberateľmi, dodávateľmi)
  • susedské spory (hluk, domáce zvieratá, parkovanie, upratovanie, poškodenie alebo užívanie cudzieho majetku, podmienky a údržba majetku pri spoločenstvách vlastníkov bytov a nebytových priestorov)
  • pracovné spory (medzi zamestnancom a zamestnávateľom, medzi zamestnancami navzájom, manažérske spory)

Bližšie informácie a cenník mediačných služieb na www.aklk.sk. Pre viac informácií volajte na t.č. 0902 175 375, alebo kontaktujte Mediačnú kanceláriu JUDr. Lucie Luptákovej v kancelárii v Banskej Bystrici alebo v sídle v Kremnici, prípadne na e-mailovej adrese lucia.luptakova@aklk.sk.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín