Žiar24.sk
28. máj 1956 - Celkový pohľad na dokončenú prvú časť veľkého hutníckeho závodu, v ktorom sa spracúva bauxit. Uprostred sa dvíhajú objekty, v ktorých sa budú pripravovať vsádzky a spekať bauxit.
Zdroj: TASR
1 / 12