Žiar24.sk
Výskyt KE u osôb za obdobie 5 rokov (2017 – 2021) podľa najvyšších chorobností v krajoch na Slovensku:
Zdroj: ÚVZ SR
1 / 2