Gymnázium plesalo

Už svojho39. ročníka sa dočkal tradičný gymnaziálny ples. V Žiarskom MsKC 5. 2. 2010 plesali súčasní ale aj minulí gymnazisti, profesori a pozvaní hostia.

Martin Károly

O ich zábavu sa staral DJ Zolo a v programe účinkovali žiaci ZUŠ, gymnazisti, brušná tanečnica, tanečníci z klubu Stelladance, a mnohí iní. Ples mal výbornú atmosféru a všetci zúčastnení sa zhodujú, že za ostatnými ročníkmi v ničom nezaostával. Dúfame, že budúcoročný už 40. ročník plesu bude rovnako úspešný.

Tento článok nie je možné komentovať.