Husľový virtuóz Peter Michalica bude mať 65 rokov

Bratislava 8. júla (TASR) - Jeden z najvýraznejších predstaviteľov slovenského koncertného umenia, slovenský huslista, pedagóg a producent Prof. Peter Michalica, ArtD. sa v sobotu 10. júla dožíva 65 rokov.

Jakub Tílesch

Peter Michalica sa narodil 10. júla 1945 v Kremnici. Svoju muzikalitu a veľký hudobný talent rozvíjal na Konzervatóriu v Bratislave a na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, kde študoval v rokoch 1965–1969.
Už v roku 1962 na celoštátnej súťaži konzervatórií si vybojoval 1. cenu a v roku 1966 na Medzinárodnej súťaži huslistov o cenu Carla Flescha v Londýne získal 3. cenu. Postgraduálne študoval aj na Čajkovského konzervatóriu v Moskve a od roku 1975 na osobné pozvanie André Gertlera na Kráľovskom konzervatóriu v Bruseli. Niekoľkokrát sa zúčastnil na majstrovských interpretačných kurzoch vo Švajčiarsku.
Peter Michalica sa venuje interpretácii sólovej husľovej tvorby a komornej literatúry. Sústavnejšiu koncertnú činnosť rozvinul ešte počas štúdií na konzervatóriu. Pôsobil s viacerými slovenskými klavírnymi partnermi, bol členom Klavírneho tria (aj s jeho neskorším názvom Slovenské klavírne trio). Koncertoval prakticky po celom svete, takmer vo všetkých krajinách Európy. V rámci týchto ciest bol hosťom medzinárodných hudobných festivalov, domáce nevynímajúc. Hral s významnými orchestrami a dirigentmi na štyroch kontinentoch. V 80. rokoch 20. storočia intenzívne uvádzal slovenskú husľovú tvorbu na Týždňoch novej slovenskej hudobnej tvorby.
Účinkuje tiež na koncertoch, ktoré organizujú rozličné benefičné nadácie. Pravidelne nahráva pre Slovenskú televíziu (STV) a Slovenský rozhlas (SRo) ako aj pre nahrávacie spoločnosti doma a v zahraničí (Španielsko, Nemecko, Bulharsko, ZSSR, India). Je autorom mnohých rozhlasových a televíznych relácií, napríklad televízne Soiré Petra Michalicu (1991–1993), rozhlasový cyklus 30 relácií pre žiakov základných škôl Nekonečný príbeh (niektoré ocenené cenami Rozhlasovej žatvy). Od roku 2004 bol členom Rozhlasovej rady.
Peter Michalica bol štipendistom-sólistom Slovenskej filharmónie a od roku 1973 pôsobil ako sólista umeleckej agentúry Slovkoncert. V rokoch 1982–1983 vyučoval ako hosťujúci profesor na Michiganskej štátnej univerzite v USA. V americkom Detroite učil v rokoch 1985–1988 na Wayne State University. Od roku 1989 učí na VŠMU v Bratislave (od 2004 ako profesor) a od roku 2002 tiež na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne.
Michalicu pozývajú za člena odborných porôt husľových súťaží doma aj v zahraničí (USA, Írsko, Taliansko, Česko a ďalšie).
Michalicova tvorivá aktivita sa prejavuje aj v umelecko-organizačnej činnosti. V roku 2000 založil koncertný cyklus Hudba pod diamantovou klenbou, ktorý organizuje vo svojom rodnom dome v Kremnici, pôsobil aj ako člen festivalovej rady Bratislavských hudobných slávností (BHS).

Zdroj: TASR.sk

Tento článok nie je možné komentovať.