Kremnica má festival, aký by ste inde v Európe hľadali márne: A reč nie je o gagoch

Legendárne Kremnické gagy nie sú jediný festivalový unikát tohto historického mestečka. Umelci z rôznych krajín sa v tu stretávajú pravidelne stretávajú aj na jarnej štvordňovke. Jubilejný ročník podujatia sa blíži.

Barbara Dallosová
Ilustračný obrázok k článku Kremnica má festival, aký by ste inde v Európe hľadali márne: A reč nie je o gagoch
Foto: Barbara Dallosová / Zdroj: Dnes24.sk

Festival (súťažná prehliadka) Prednášam teda som… je celoštátna prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy, vnútorného monológu a experimentálneho prednesu žiakov Základných umeleckých škôl na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Je to jedinečná súťaž profilovaná na slovanské jazyky, s účasťou všetkých vekových kategórií.

Medzinárodná účasť

Festival, ktorého organizátormi sú kremnická radnica a ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici, bude 19.-22.5. 2016 písať svoj jubilený, desiaty ročník, a návštevníci sa môžu tešiť aj na zahraničných recitátorov z Bieloruska, Lotyšska, Česka či Poľska.

,,Jedným z cieľov je poskytnúť priestor pre sebarealizáciu recitátorov, režisérov, pedagógov atď. Ponúkať im mnohé inšpirácie, budovať nové kontakty, plodnú spoluprácu, perspektívu do budúcnosti. Vďaka medzinárodnej účasti sa môžu slovenský recitátori či tvorcovia stretnúť s rovesníkmi zo zahraničia a tým si vzájomne vymieňať skúsenosti," uviedla v mene organizátorov Hana Bodáková.

V doterajšej existencii festivalu to boli účastníci z Česka, Poľska, Ukrajiny, Srbska, ale aj ruská národnostná menšina žijúca v Lotyšsku. Festival sa koná v Kremnici a trvá 4 dni v mesiaci máj, je spojený s neformálnym programom.

Festival začínal skromne

Na festivale sa stretávajú mnohé Základné umelecké školy z celého Slovenska. Ako vysvetlila Bodáková, prvý rok obsahoval len dve súťažné kategórie a to prednes poézie a prózy. Nasledujúci rok sa rozšíril o kategóriu vnútorný monológ a neskôr, vďaka veľkej vôli a záujme experimentovať, sa v roku 2009 zaviedla posledná kategória- experimentálny prednes. Momentálne organizátori uvažujú nad rozšírením o ďalšie kategórie (dialóg, divadlo poézie).

,,Prednášam teda som… práve vďaka posledným dvom kategóriám, ktoré neexistujú na žiadnej inej slovenskej prehliadke, súťaži či festivale vyniká svojou unikátnosťou. Podľa našich informácií, festival tohto typu nikde v Európe neexistuje," hovorí Bodáková.

Miesto konania sa v minulosti menilo a tak priestory, napríklad Klubu Labyrint či Múzea mincí a medailí na pár dní stali recitačnými. Avšak už posledných pár, rovnako ako ten nadchádzajúci, sa bude celý festival konať v MSKS Kremnica.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame