Kremnická primátorka opäť zneužila tému ťažby zlata vo svojej predvolebnej kampani

Zuzana Balážová vyhrala komunálne voľby najmä vďaka odporu Kremničanov a časti odbornej verejnosti voči obnove ťažby zlata povrchovým spôsombom v katasti mesta. Svoj úspech sa pokúsila zopakovať aj 9. novembra, kedy na mestský úrad zvolala tlačovú ko

Martin Károly

Téma tlačovky znela: Kremnica ako rukojemník banského úradu. Zástupcovia médií boli informopvaní o tom, že banský úrad odsúhlasil prevod dobývacieho priestoru spoločnosti Kremnica Gold Mining s.r.o., ktorá je stopercentnou dcérskou spoločnosťou kanadskej Tournigan Energy Ltd., podobne ako bola aj Kremnica Gold s.r.o. Obe spoločnosti sídlia na tej istej adrese a majú aj rovnakých štatutárov. Daný prevod chce dať mesto preskúmať po právnej stránke, podáva podnet aj na prokuratúru a na minsterstvo hospodárstva. Kremica gold s.r.o. nezačala do troch rokov od pridelenia dobývacieho priestoru ťažiť. Balážová dúfala, že banský úrad dobývací priestor zruší a bude z neho chránené ložisko pre ďalšie generácie.

Predseda obvodného banského úradu v Banskej Bystrici Vladimír Bubelíny nevidí na prevode nič protizákonné. „Obvodný banský úrad nemá povinnosť skúmať majetkové prepojenia účastníkov konania a už vôbec nie je oprávnený komentovať dôvody, ktoré vedú oprávnené subjekty k realizovaniu práv, priznaných zákonom." Podľa neho Kremnica Gold ako oprávnený subjekt požiadala úrad o vydanie rozhodnutia na prevod dobývacieho priestoru Kremnica, pričom predložila potrebné doklady a návrh zmluvy na prevod dobývacieho priestoru. Obvodný úrad podanie preskúmal a zistil, že sú splnené požiadavky, uvedené v banskom zákone.

Ľuboslav Maťo pre Žiar 24 potvrdil, že téma prevodu bola aktuálna už v júni tohto roku. „Je preto viac než jasné, že primátorka túto kartu vytiahla len kvôli župným voľbám“, dodáva Maťo. Otázku prečo sa Mesto Kremnica zaoberá s touto otázkou práve teraz sme položili aj zástupcom samosprávy. „Problematike ťažby zlata a jej potenciálnych dopadov na Kremnicu sa RNDr. Zuzana Balážová venuje kontinuálne od svojho zvolenia do funkcie primátorky. V súčasnosti sa komunikácia medzi Kremnicou, Banským úradom a Ministerstvom hospodárstva SR dostala do bodu, kedy sa Mesto Kremnica rozhodlo podať podnet na prokuratúru a podniká ďalšie právne kroky, pretože sa cíti byť rukojemníkom geologicko-banskej lobby a štátnych úradov.“ osvetľuje primátorkine pohnútky tlačový tajomník mesta Silver Jurtinus.

Jedným z ďaších argumentov uvedených aj do celoslovenských médií bolo tvrdenie že: „ Mesto chce stavať svoju budúcnosť na turistickom ruchu, no prípadných investorov práve táto skutočnosť odrádza." Na otázku Žiar 24, či mestský úrad v Kremnici disponuje počtom investorov, ktorí chceli v Kremnici investovať, no odradila ich eventuálna ťažba, Silver Jurtinus odpovedá: Výška ušlých investícií do Kremnice, o ktoré mesto prišlo kvôli neistote ohľadne budúcnosti ťažby, sa presne kvantifikovať nedá. Je však zrejmé, že neistota ohľadne budúcnosti banskej činnosti v blízkosti centra Kremnice odrádza potenciálnych investorov najmä z oblasti rozvoja cestovného ruchu. Ide teda len o odhad alebo hypotézu. Mestský úrad nevie potvdrdiť ani tento svoj argument. /mak/

Tento článok nie je možné komentovať.