Lyžiari by mali dodržiavať desatoro správania FIS

25. decembra (WEBNOVINY) – Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) upozorňuje, že slovenskí lyžiari by na svahoch v zahraničí mali dodržiavať desať prikázaní správania sa, ktoré vypracovala Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS). Nejde síce o legislatív

Webnoviny -

Prvým odporúčaním desatora je ohľaduplnosť voči ostatným lyžiarom a snoubordistom. To znamená, že každý lyžiar sa musí správať tak, aby druhého neohrozil a neuškodil mu. Druhé prikázanie nabáda ovládať rýchlosť a spôsob jazdy, teda každý lyžiar musí rýchlosť a spôsob jazdy prispôsobiť svojim schopnostiam, podmienkam terénu, snehovým a zimným podmienkam, ale aj hustote lyžiarov na svahu. Tretí príkaz sa týka voľby smeru.

Lyžiar musí svoju trasu prispôsobiť lyžiarom, alebo snoubordistom, ktorí idú pred ním tak, aby ich neohrozil. Štvrté odporúčanie hovorí o predbiehaní, ktoré je prípustné zo všetkých strán, ale vždy s takým odstupom, ktorý dáva predbiehanému dostatok priestoru na jeho jazdu. O zastavení, pohýnaní sa, či jazde vzad hovorí piaty príkaz. Každý lyžiar sa musí pred zastavením a pohýnaním sa, ale aj pri cúvaní presvedčiť, či tým neohrozí seba, alebo druhých.

Šieste odporúčanie sa týka státia. Podľa neho každý lyžiar musí predchádzať tomu, aby sa bezdôvodne zdržiaval na úzkych a neprehľadných miestach trate. Po páde takéto miesto musí urýchlene opustiť. Podľa siedmeho príkazu každý, kto vystupuje, alebo zostupuje po trati pešo, musí ísť po jej kraji. Podľa ôsmeho príkazu musí každý lyžiar rešpektovať označenie a signalizáciu.

Deviaty príkaz hovorí o povinnosti poskytnúť pomoc pri úrazoch a desiate zas o povinnosti poskytnúť osobné údaje, v prípade ak sa stal svedkom, účastníkom, alebo zodpovedným, či nezodpovedným za nehodu na trati,

Zdroj: Webnoviny.sk

Tento článok nie je možné komentovať.