Poslanci opäť rokovali: Pozrite si to naj zo zastupiteľstva

Dnešnému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom predsedá viceprimátor Peter Antal. Ivan Černaj už od včera oficiálne nie je primátorom mesta. Poslanci zvýšili viaceré poplatky.

Martin Károly
Ilustračný obrázok k článku Poslanci opäť rokovali: Pozrite si to naj zo zastupiteľstva
Foto: Martin Károly / Zdroj: Dnes24.sk

13:10 Rokovanie mestského parlamentu otvoril Peter Antal, ktorý od včerajška prevzal primátorský post až predčasných volieb. „V pondelok požiadame predsedu parlamentu o vyhlásenie predčasných volieb,“ uviedol Antal.

Poslanci zobrali na vedomie vzdanie sa primátorského mandátu Ivana Černaja a potvrdili Petra Antala na tomto poste až do predčasných volieb.

13:23 Poslanci zobrali na vedomie správu hlavnej kontrolórky

13:25 O ekonomike mesta informuje Juraj Gallo. V rozprave sa k rozpočtu nevyjadril žiadny poslanec. Antal to ospravedlnil tým, že tomuto bodu sa detailne venovali na neformálnom stretnutí, ktoré predchádza zasadnutiu mestského zastupiteľstva.

13:30 Michaela Pribilincová informuje poslancov o viacročnom rozpočte MsKC. Kompletný materiál si môžete prečítať TU!
K jednotlivým položkám sa vyjadruje poslankyňa Stela Víťazková. Nezdá sa jej 1000 eurová dotácia mesta na Halloween. Pribilincová obhajuje podujatie, ktoré v tomto roku prilákalo 230 platiacich divákov.

Pribilincová obhajuje kúpu mobilného pódia, ktoré bude podľa nej použiteľné vo viacerých priestranstvách mesta. Bude sa dať aj prenajímať.

14:00 O návrhu VZN o poplatku za opratrovateľskú službu predložila vedúca odboru starostlivosti o občana Monika Minárová. Poplatok by sa zvýšiť takto:

Výška úhrady za opatrovateľskú službu, za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, za základné sociálne poradenstvo, za odľahčovaciu službu a za stanicu osobnej hygieny

1. Úhrada za poskytované úkony opatrovateľskej služby:

  • úkony sebaobsluhy vo výške 1,30 €/ hod.
  • úkony starostlivosti o domácnosť vo výške 2,50 €/ hod.
  • základné sociálne aktivity vo výške 1,30 €/ hod
  • dohľad vo výške 1,30 € / hod.

Úhrada za opatrovateľskú službu fyzickej osoby, ak v okruhu spoločne posudzovaných osôb je aj nezaopatrené dieťa:

  • úkony sebaobsluhy vo výške 1,00 €/hod.
  • úkony starostlivosti o domácnosť vo výške 2,50 €/ hod.
  • základné sociálne aktivity vo výške 1,00 €/hod.
  • dohľad vo výške 1,00 €

2. Výška úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je 0,70 €. 3. Výška úhrady za poskytovanie základného sociálneho poradenstva je 0,00 €. 4. Výška úhrady za odľahčovaciu službu poskytovanú opatrovateľkou mesta Žiar nad Hronom v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod. je 2,50 €/hod., v čase od 15,30 hod do 22,00 hod. je 3,50 €/hod. a v čase od 22,00 hod. do 7,00 hod. je 5,00 €/hod. Úhrada za odľahčovaciu službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovanej služby v príslušnom mesiaci. Úhrada sa platí do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca do pokladne mesta. 5. Výška úhrady za vykonanie základnej osobnej hygieny jednej fyzickej osoby v stredisku osobnej hygieny je 0,50 €.

14:05 Poslanci momentálne diskutujú o zvýšení poplatku za detské jasle o viac ako 200 %. Návrh schválili. Mesačný poplatok bude po novom pre žiarske deti 130,00 eur, rodičia bez trvalého pobytu v Žiari musia v rodinnom rozpočte od roku 2013 nájsť 230 eur.

15:17 Poslanci schválili zmenu územného plánu, podľa ktorého sa na severnom okraji mesta (smerom na Kupču) bude stavať bioplynová stanica. Návrh prešiel bez pripomienok.

16:01 Poslanci sa zaoberajú majetkoprávnymi vzťahmi. Kompletný materiál si môžete pozrieť TU.

16:18 Poslanci diskutujú o plate primátora. Schválili zvýšenie na čiastku 3 312 eur. Plat sa zvýšil o čiastku, ktorou sa zvýšila priemerná mzda v národnom hospodárstve.

16:21 Riadne rokovanie mestského zastupiteľstva skončilo.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame