Nový lom v dedine pri Žiari? Ťažiari hovoria o svojich plánoch

Zámer ťažiť v novej lokalite pri Žiari nad Hronom predložila spoločnosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Kde presne to má byť?

Ilustračný obrázok k článku Nový lom v dedine pri Žiari? Ťažiari hovoria o svojich plánoch
Zdroj: TASR

Maximálne 60 000 ton ročne plánuje spoločnosť Regos vyťažiť v dobývacom priestore Hliník nad Hronom (DP HNH) II. Ako sa uvádza v zámere, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), ložisko doteraz nebolo dobývané, ťažba prvej etapy je plánovaná na roky 2018 – 2027.

,,Z ložiska sa plánuje ročne vydobyť 20 000 – 60 000 ton nerastnej suroviny, pričom skrývkovými a ťažobnými prácami v nasledujúcich rokoch postupne dôjde k záberu plochy celého DP HNH II s veľkosťou 8,23 ha," uvádza spoločnosť s tým, že vyťažený bentonit plánuje dopravovať po existujúcej lesnej ceste, na ktorej prebieha doprava bentonitu i v súčasnosti.

Územie plánovaného dobývania ložiska je situované juhovýchodne od východného okraja obce Hliník nad Hronom a juhovýchodne od záhradkárskej osady, v blízkosti priestoru označovaného ako Starý Bán – Janova lúka. Dobývací priestor susedí s dobývacím priestorom Hliník nad Hronom I, kde už ťažba prebieha. Na východ od územia s navrhovanou banskou činnosťou sa nachádza územie európskeho významu SKUEV0265 Suť.

Ťažba bude prebiehať etapovite po častiach, s postupným záberom častí lesných pozemkov. ,,Dotknutý pozemok bude vyňatý len dočasne a po častiach, pričom po realizácii banskej činnosti bude zrekultivovaný a vrátený do užívania pre pôvodný účel, tzn. bude mať opäť využitie ako lesný pozemok," uvádza sa v materiáli.

Predpokladá sa, že v ťažobnej prevádzke bude zamestnaných do 8 až 10 pracovníkov. V Hliníku nad Hronom plánuje spoločnosť v budúcnosti vybudovať spracovateľský závod na úpravu bentonitu s odhadovaným vytvorením 50 až 60 priamych pracovných miest. Spoločnosť uvádza, že doteraz v rámci prípravy navrhovanej činnosti preinvestovala vyše 200 000 eur.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR