Ilustračný obrázok k článku Poslanci po mimoriadnom zastupiteľstve: Situácia v meste je vážna!
Foto: Martin Károly / Zdroj: Dnes24.sk

Poslanci po mimoriadnom zastupiteľstve: Situácia v meste je vážna!

Žiar sa kvôli projektu Centra zhodnocovania odpadov za viac ako 19 miliónov eur, môže podľa poslacov, dostať do vážnych finančných problémov. Spoločnosť EURO-BUILDING, podľa mesta, vraj odmieta podpísať dodatok k zmluve. V najhoršom scenári mestu hrozí, že bude musieť vrátiť do eurofondov celú sumu.

Martin Károly Samospráva
Martin Károly Samospráva

Poslanci po mimoriadnom zastupiteľstve: Situácia v meste je vážna!

Žiar sa kvôli projektu Centra zhodnocovania odpadov za viac ako 19 miliónov eur, môže podľa poslacov, dostať do vážnych finančných problémov. Spoločnosť EURO-BUILDING, podľa mesta, vraj odmieta podpísať dodatok k zmluve. V najhoršom scenári mestu hrozí, že bude musieť vrátiť do eurofondov celú sumu.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci po mimoriadnom zastupiteľstve: Situácia v meste je vážna!
Foto: Martin Károly / Zdroj: Dnes24.sk

Informácie, ktoré odzneli na štvrtkovom mimoriadnom zastupiteľstve, boli pre mnohých poslancov veľkým prekvapením. „Čo môže nastať? Prinajhoršom sa môže stať, že mesto sa dostane do tzv. ozdravného procesu, respektíve sa môže stať aj to, že mesto sa dostane do nútenej správy,“ komentuje informácie podané na zastupiteľstve poslanec Peter Dubeň.

Ružovo to nevidí ani ďalší poslanec Richard Rišňovský: „Vidím to ako veľmi vážny problém pre mesto. Vzhľadom k tomu, že dodávateľ nespolupracuje s mestom, tak vznikajú závažné problémy s dokončením celého diela, tým pádom sú možné sankcie zo strany ministerstva, či európskej komisie, dokonca až tak, že neuhradia dotáciu, ktorá mala prísť z európskej únie. Tým pádom to mesto môže stáť strašne veľké peniaze.

Poslanec Rišňovský sa domnieva, že jediná schodná cesta je cesta dohody. „Tá sa však momentálne ukazuje ako neschodná. Ďalšou cestou je výpoveď zmluvy, ktorá však určite bude mať ďalšie právne následky a súdnu dohru, čo bude mesto stáť ďalšie nemalé peniaze,“ komentuje ďalej Rišňovský.

Optimisticky situáciu nevidí ani ďalší z mestských poslancov, Norbert Nagy. Kompletné vyjadrenia poslancov nájdete vo videách.

Čo sa vlastne stalo?

Zámer projektu s názvom Centrum zhodnocovania odpadov bol mestom podaný ešte v januári 2009. V októbri 2010 bol vo vestníku SR zverejnený zámer o verejnom obstarávaní. V roku 2011 sa začalo s výstavbou v areáli ZSNP. Tender vyhralo konzorcium firiem. Jednou z nich je aj spoločnosť EURO-BUILDING.

V roku 2012 muselo mesto, kvôli legislatívnej zmene, upraviť projekt. Podľa Romana Zaťku, koordinátora projektu, však všetko prebehlo v rámci zákona, dokonca v súčinnosti s Ministersvom životného prostredia a Stavebným úradom. Zmena sa týkala energetického vývodu z kogeneračnej jednotky Centra. V bioplynovej stanici sa tam má z odpadu vyrábať elektrická energia.

A práve tu, podľa predstaviteľov mesta, nastal problém. Akciová spoločnosť EURO-BUILDING údajne odmietla podpísať dodatok k zmluve o dielo a zastavila práce na stavbe.

EURO-BUILDING: Chybu spravilo mesto!

V stanovisku akciovky sa okrem iného uvádza, že práve spoločnosť EURO-BUILDING mala a má záujem o konštruktívne riešenie, naopak konanie zo strany Mesta Žiar nad Hronom je viac ako neštandardné. „Nie je pravda, že spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. odmieta podpísať dodatky, naopak mestu sme riadne zaslali naše pripomienky listom zo dňa 13.06.2013 , naša spoločnosť je prístupná podpisu, ale má výhrady k časti ich znenia,“ uvádza sa ďalej v stanovisku spoločnosti.

Podľa firmy spravilo zásadnú chybu mesto. Jednak v projektovej dokumentácii, ale aj v neuhradení faktúry spoločnosti vo výške 878 354,68 eur, ktorá bola vystavená v marci 2013. „Do dnešného dňa nebola dodaná riadna projektová dokumentácia na časť technológie linky a mesto odmieta vydať prehlásenie, že namontovaná linka podľa ním zaplatenej projektovej dokumentácie za niekoľko 100 tis. eur bude bezpečná a neohrozí zdravie a životy budúcich zamestnancov. Naša spoločnosť má vážne obavy, že toto naprojektovaná linka nespĺňa tak, ako to nespĺňa aj v ďalšej časti, ktorú samo mesto spochybňuje,“ uvádzajú zástupcovia akciovky EURO-BUILDING.

Tí sa tiež pýtajú, prečo mesto vyhodilo státisíce eur za zlý projekt. "Stavebnú časť naša spoločnosť riadne zhotovila s výnimkou prác, ktoré v tejto časti realizuje samotné mesto, ako spevnenie svahu, zosunutie nami zhotovenej a odovzdanej kanalizácie a ďalších, ktoré majú veľké meškanie. Po ukončení týchto prác mestom naša spoločnosť v primeranej lehote stavebnú časť ukončí. Samotné mesto niekoľkokrát písomne zastavilo realizáciu celého projektu a veľká časť projektu je samotným mestom zastavená do dnešného dňa, uvádza sa ďalej v stanovisku spoločnosti.

Pokiaľ mesto predmetnú faktúru neuhradí, nie mesto, ale naša spoločnosť má možnosť odstúpiť od zmluvy, z dôvodu hrubého porušovania zmluvy zo strany mesta,“ dodáva spoločnosť EURO-BUILDING.

Osud mesta v rukách právnikov?

Vedenie mesta, sa podľa slov nového primátora, Petra Antala, snažilo komunikovať so spoločnosťou. Tá však vraj trvala na svojom. Mesto si teda najalo právnikov renomovanej advokátskej kancelárie. Tí informovali aj poslancov. „Bolo zvolaných niekoľko rokovaní, aj na pôde mesta. Situácia je zatiaľ taká, že dve spoločnosti konzorcia majú záujem pokračovať v projekte a deklarujú, že súhlasia s podpisom týchto dodatkov. Spoločnosť Euro-building do dnešného dňa nesúhlasí, respektíve nepodpísala tento dodatok. Je potrebné povedať aj to, že už z hľadiska podpisovania týchto dodatkov, je mesto Žiar nad Hronom už po lehote, ktorú stanovilo ministerstvo, ako riadiaci orgán,“ informuje poslancov Miroslav Hlivák, z advokátskej kancelárie Soukeník-Štrbka.

Právnici nechceli informovať zastupiteľov o konkrétnych krokoch, ktoré podniknú. Obávali sa, že by tieto informácie mohli dopomôcť protistrane v ďalšom konaní.

Čo bude nasledovať?

Celkové schválené náklady na projekt sú vo výške necelých 20 milónov eur. Spoluúčasť mesta, v prípade, že by sa projekt dokončil v riadnom termíne, teda do augusta 2014 by bola 999 992,04 eur. Doteraz je podľa Petra Antala, preinvestovaných približne 7 miliónov eur.

Poslanci MsZ na mimoriadnom zastupiteľstve prijali uznesenie, podľa ktorého odporučili primátorovi vytvoriť osobitú komisiu, do ktorej si poslanci MsZ delegujú svojho zástupcu a ktorá sa bude zaoberať krízovým manažmentom realizácie tohto projektu, vzhľadom na nepriaznivý aktuálny stav rozpracovanosti projektu.

Zároveň odporučili primátorovi ďalej rokovať o uzatvorení dodatku s realizátorom stavby alebo v prípade neúspechu rokovaní ukončiť zmluvu o dielo jednostranným právnym úkonom.

O stanovisko sme požiadali aj Ministerstvo životného prostredia, ktoré zastrešuje celý projekt. Kvôli dovolenkám sa ale vyjadria až budúci týždeň.

Mimoriadne zastupiteľstvo. Dostane sa mesto do nútenej správy?
4
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie