Ilustračný obrázok k článku Poznáme AKTUÁLNY rebríček stredných škôl: Tieto žiarske sa vyšplhali najvyššie
Foto: Barbara Dallosová / Zdroj: Dnes24.sk

Poznáme AKTUÁLNY rebríček stredných škôl: Tieto žiarske sa vyšplhali najvyššie

Aktualizované rebríčky stredných a základných škôl na Slovensku sú vonku. Pozreli sme sa na umiestnenie zástupcov zo Žiaru nad Hronom.

Barbara Dallosová Správy
Barbara Dallosová Správy

Poznáme AKTUÁLNY rebríček stredných škôl: Tieto žiarske sa vyšplhali najvyššie

Aktualizované rebríčky stredných a základných škôl na Slovensku sú vonku. Pozreli sme sa na umiestnenie zástupcov zo Žiaru nad Hronom.

Ilustračný obrázok k článku Poznáme AKTUÁLNY rebríček stredných škôl: Tieto žiarske sa vyšplhali najvyššie
Foto: Barbara Dallosová / Zdroj: Dnes24.sk

Aktualizované rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Celoslovenské jednotky

Medzi SOŠ obhájili prvé dve miesta v celoslovenskom rebríčku Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na tretie miesto postúpila Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne.

Výmenu v rámci čelných pozícií hlási INEKO v rebríčku za krajinu pri gymnáziách. Z tretieho na prvé miesto poskočilo bratislavské Gymnázium Jura Hronca, a naopak, z prvého na tretie miesto sa posunula Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Druhú priečku obhájilo Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach.

Priečky žiarskych škôl

V celoslovenskom merítku sa žiarske školy v prvej dvadsiatke neumiestnili ani v kategórií stredných odborných škôl ani v kategórii gymnázií. Pozreli sme sa teda, aké priečky sa žiarskym školám ušli v rámci Banskobystric­kého kraja.

V prvej dvadsiatke stredných odborných škôl v kraji má Žiar nad Hronom jedného zástupcu, a to Súkromnú SOŠ technickú na 19. mieste s celkovou známkou 4,9. Ďalšiu školu z nášho mesta nachádzame medzi hodnotenými na priečke s číslom 27., kde skončila žiarska SOŠ obchodu a služieb (Ul. Jilmenického) so známkou 4,3.

Osobitnou kategóriou je rebríček gymnázií. Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom obsadilo medzi 21 hodnotenými gymnáziami v kraji siedme miesto s celkovou známkou 5,9.

Aktualizované rebríčky

Ako približuje INEKO, v rámci aktualizácie týkajúcej sa ako základných, tak i stredných škôl, boli doplnené najnovšie údaje o uplatnení absolventov SŠ, mimoriadnych výsledkoch žiakov, pridanej hodnote (PH) v slovenskom jazyku, výsledkoch štátnej školskej inšpekcie na školách, počtoch učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú informačné technológie, podieli absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR, finančných zdrojoch škôl v prepočte na jedného žiaka a zapojení škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

Upozornenie: Rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Do hodnotenia neboli zaradené školy s malým počtom žiakov, školy, ktoré majú aspoň 20 externých žiakov alebo aspoň 20 % externých žiakov a školy, ktoré majú aspoň 20 žiakov alebo aspoň 20 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín