Martin Károly Rôzne

Prečo predávať nehnuteľnosť s realitnou kanceláriou

Spolupracovať, či nespolupracovať s realitnou kanceláriou pri predaji nehnuteľnosti je takmer hamletovská otázka pre väčšinu majiteľov nehnuteľností, ktorí sa ocitnú v tejto situácii.

Internetové diskusie sú plné negatívnych príkladov, prečo obchádzať realitné kancelárie veľkým oblúkom. Pozitívne skúsenosti sú bohužiaľ spomínané menej.

Napriek tomu sa väčšina úspešných realitných obchodov realizuje práve za účasti realitnej kancelárie, pričom je možné predpokladať, že ich význam bude spolu s dozrievaním realitného trhu narastať. [size=14][color=#cc0000] Výhody predaja prostredníctvom realitnej kancelárie[/co­lor][/size] Realitná kancelária má prehľad o trhu, má spoľahlivé údaje o aktuálne zrealizovaných obchodoch, o príprave nehnuteľnosti na predaj, pozná aktuálne trendy v preferenciách kupujúcich. A v neposlednom rade má aj efektívnejší marketingový dosah. Má väčší priestor na väčšie investície do marketingu a reklamy, vie ktoré médiá, ktoré fotky, ktoré slová majú najväčší efekt.

Realitná kancelária je taktiež v kontakte s potenciálnymi kupujúcimi. Pretože drvivá väčšina kupujúcich kupuje práve prostredníctvom realitnej kancelárie.

[blockquote]Re­alitná kancelária pozná všetky aktuálne zmeny v procese realizácie kúpy alebo predaja. Zmeny v zákonoch a postupy jednotlivých orgánov môžu mať veľký vplyv nielen na plynulosť ale aj na bezpečnosť celého obchodu.[/bloc­kquote]

Realitná kancelária šetrí Váš čas a Vaše nervy. Ak sa do procesu predaja dostane komplikovanejšia osobnosť kupujúceho, či jeho právneho zástupcu, býva to práve realitná kancelária, ktorá dokáže zvládnuť a utlmiť vyhrotené situácie a dosiahnuť, aby sa obchod zrealizoval. [size=14] [color=#cc0000]­Zárukou je renomovaná realitná kancelária – profesionálna a skúsená[/color][/si­ze] Realitná kancelária má skutočný záujem na tom, aby bol každý obchod úspešne zrealizovaný. Právna ochrana oboch zúčastnených strán – predávajúceho, ale aj kupujúceho je prvoradá. Pri predaji nehnuteľnosti prostredníctvom skúsenej realitnej kancelárie je najväčšou výhodou právna ochrana, úspora času a peňazí, ale aj vyhnutie sa zbytočnému stresu.

[size=14][color=#cc0000]­REALITY SERVICE[/color][/si­ze] Všetky spomenuté úkony, teda inzerciu vo väčšom rozsahu (vlastné reklamné plochy, reklama v novinách a na internete), právne a geodetické služby, hypotekárny servis, služby súdneho znalca v odbore stavebníctvo, poistenie nehnuteľností, vybavovanie na katastri nehnuteľností, obhliadky nehnuteľností s potenciálnymi záujemcami, absolvuje za vás realitná kancelária [link=http://www­.reality-service.sk/]REALITY SERVICE[/link]. Len táto kancelária v žiarskom regióne spája všetky spomenuté služby a zároveň poskytuje záruku skúseností a profesionality. V regióne pôsobí už od roku 2007.

Provízia za naše služby pri predaji nehnuteľnosti je to najzásadnejšie, čo majiteľov odrádza od využitia služieb realitnej kancelárie,“ spresňuje Ing. Margaréta Matyášová z REALIRY SERVICE. Provízia na slovenskom realitnom trhu sa bežne pohybuje v rozpätí 3 až 5 % z predajnej ceny nehnuteľnosti. Predajnú cenu (cenu, ktorú chce predávajúci za nehnuteľnosť dostať) si realitná kancelária navýši o spomínané percentá. To znamená, že provízia tvorí súčasť predajnej ceny a de facto ju znáša kupujúci.

[blockquote] „Vo všetkých prípadoch je ale provízia viazaná na fakt, že nehnuteľnosť bola skutočne predaná a kúpna cena bola riadne zaplatená.“ dodáva Ing. Matyášová. Províziu v žiadnom prípade neplatí vopred ani jeden z účastníkov predaja. Všetky náklady spojené s inzerciou, a ostanými realitnými činnosťami znáša len realitná kancelária.[/bloc­kquote]

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok môžete kontaktovať priamo realitnú kanceláriu [link=http://www­.reality-service.sk/]REALITY SERVICE[/link] na email: info@reality-service.sk, na telefóne 673 21 52 alebo na mobile 0905 909 908. A ak uvažujete nad predajom či kúpou nehnuteľnosti, inšpirujte sa aktuálnou ponukou tejto renomovanej realitky /www.reality-service.sk/.

Upozornenie: Správa obsahuje komerčné informácie

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie