S malými deťmi treba cvičiť: Lektorka Lenka z BabyGymu v Žiari vám poradí, ako na to, FOTO

Hravo a zdravo! Pravidelne cvičiť so svojimi deťmi sa odporúča ešte pred nástupom do škôlky. Konečne aj v Žiari nad Hronom môžu rodičia so svojimi detičkami stráviť príjemný čas pri pohybových aktivitách, ktoré sú bohaté na pestrosť a atraktívnosť podnetov.

V tomto veku je pre deti veľmi dôležité, aby boli cvičenia zaujímavé a mohli sa pre ne nadchnúť. Preto prebiehajú hodiny BabyGymu hravou a príťažlivou formou. Cvičí sa za sprievodu pesničiek a riekaniek, spolu s množstvom hračiek a pomôcok. Využívanie spevu a riekaniek má veľký význam, pretože rozširuje slovnú zásobu, zlepšuje vnímanie rytmu a melódie.

„Deti sa učia komunikácii a tiež základným sociálnym zručnostiam v kolektíve svojich rovesníkov ako je spolupráca, trpezlivosť, pomoc ostatným, upratovanie pomôcok po ukončení aktivity, vnímanie autority, prvé priateľstvá, čo je výbornou prípravou na nástup do škôlky,“ vysvetľuje lektorka Lenka Pulišová.

Na konci každej hodiny majú deti dráhu, kde sa využívajú rôzne pomôcky . Tie slúžia ako prekážky, ktoré dieťa s pomocou rodiča prelieza, podlieza, preskakuje.

BabyGym cvičenia pre detičky fungujú v Novej Bani, Žarnovici a od septembra už aj v materskom centre Úlik v Žiari nad Hronom. Kto má záujem o kurzy, je potrebné sa prihlásiť vopred u lektorky Lenky Pulišovej na mail babygym.info@gmail.com. Počet miest je obmedzený.

Aktuálne info aj na Facebook BabyGym

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy.

Zdroj: PR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.