Barbara Dallosová Správy

Svoje slovo majú v dedine aj skôr narodení: Zasadá tu Rada seniorov

Svojich zástupcov majú v neďalekej obci i starší občania. Takzvaná Rada seniorov sa má podieľať na rozhodovaní, odovzdávať ďalej svoje životné skúsenosti a najmä, tlmočiť požiadavky ostatných dôchodcov v obci. Ako to funguje?

Ilustračný obrázok k článku Svoje slovo majú v dedine aj skôr narodení: Zasadá tu Rada seniorov
Zdroj: TASR

Rada seniorov by mal byť poradný orgán obecnej samosprávy v neďalekej dedinke Trnavá Hora. Jej členov menuje starosta obce a skladá sa z troch stálych a piatich nestálych členov, pričom z celkového počtu v nej zasadajú tri ženy. Rada sa stretáva minimálne raz za štvrťrok a má priniesť pohľady na obecné záležitosti očami starších obyvateľov.

Čo už seniori riešili?

Realizácia nápadu s poradným orgánom zostaveným zo starších spoluobčanov je v Trnavej Hore pomerne čerstvá. Rada seniorov zatiaľ absolvovala len jedno stretnutie, avšak s bohatým programom. Okrem iného sa preberal štatút obecného kronikára, manuál separovania odpadu pre občanov či pasportizácia cintorínov.

Ako vysvetlil starosta Pavel Kravec, požiadavky a návrhy, ktoré na zasadnutí Rady seniorov padnú, sa riešia buď okamžite, alebo sa dostanú na stôl Obecnému zastupiteľstvu.

,,Sú témy a podnety, ktoré môže starosta riešiť v rámci svojich kompetencií a sú témy, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. Tie, ktoré sú v kompetencii zastupiteľstva, sú predkladané na riešenie poslancom," vysvetlil dosah Rady seniorov v praxi.

Druhý na Slovensku

Členovia rady majú kompetencie zaujímať stanoviská ku všetkým otázkam týkajúcich sa starších ľudí v obci i pripomienkovať všeobecne záväzné nariadenia (VZN) a iné materiály predkladané zastupiteľstvu, ktoré sa života seniorov v obci dotýkajú.

Takýto typ poradného orgánu podľa starostu v slovenských obciach nie je štandardom. ,,Sme po Sučanoch druhou obcou, ktorá takúto Radu má a teda využíva potenciál a skúsenosti seniorov pri rozhodovaní o obecným záležitostiach," dodal Kravec.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie