Tajomstvá kremnického archívu: Maličké fabriky vyvážali aj do Ruska a Ameriky, FOTO

Minulosť Kremnice, to nie je len minciarstvo a baníctvo. Mestský archív odkryl aj menej známe fakty o historickom mestečku.

Barbara Dallosová

Zoznamy remeselníkov, výučné listy, vandrovné knižky či ďalšie listiny dokumentujúce život dávnych remeselníkov a živnostníkov v bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa ukrýva vo svojich zbierkach kremnický archív. Tieto, ale aj ďalšie vzácne dokumenty pracovníci múzea za sprievodu odborného výkladu sprístupnili verejnosti počas dňa otvorených dverí.

O mäsiarov núdza nebola

Ako pre TASR priblížila vedúca archívu Valéria Solčániová, v regióne boli v 15. storočí zastúpené bežné remeslá, ktoré boli aj v iných stredovekých mestách. Výnimkou bol cech zlatníkov v Kremnici, ktorý sa viaže nielen k ťažbe zlata, ale aj razbe mincí.

Základom pre vývoj remeselnej činnosti na území týchto miest boli dve listiny. A to privilegiálna listina vydaná Karolom Róbertom z rodu Anjou v roku 1328, kde sú určené prvé podmienky pre remeselníkov v meste Kremnica a tiež určené územia, kde môžu svoju činnosť vykonávať. Druhú listinu, ktorá určovala podmienky pre remeselníkov z Novej Bane, vydal uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký.

,,Máme dokonca zachovaný záznam, ktorý v kremnickom archíve vybádal archivár Teodor Lamoš a je z roku 1442. Je to daňový súpis, v ktorom sa uvádza 135 remeselníkov. A v tomto daňovom súpise je zastúpené tak osadenstvo remeselníkov nemeckej národnosti, ako aj Slovákov," priblížila Solčániová. Zaujímavosťou podľa slov je, že v tom období pôsobilo v Kremnici až 15 mäsiarov.

Z Kremnice sa vyvážalo cez pol sveta

Keďže v 19. storočí cechy zanikli, remeselná výroba sa pretransformovala na živnostenské spolky a spoločenstvá. ,,Už v priebehu 19. storočia začali vznikať malé fabriky a továrne aj v meste Kremnica. Niektoré rýchlo zanikli, ale niektoré, hlavne tie, ktoré boli prosperujúce aj mimo Uhorska, sa postupne vyvíjali," priblížila Solčániová.

V Kremnici napríklad vznikla v roku 1855 továreň na fajky, neskôr v roku 1932 sa začali vyrábať kachle. Továreň v tých časoch vyvážala svoje výrobky aj na územie Severnej Ameriky či do Ruska. ,,Veľmi významná a cenná továreň, ktorá tu vznikla v roku 1815, bola kameninová továreň," podotkla s tým, že sa preslávila na všetkých svetadieloch.

V kremnickom archíve však nájde verejnosť aj dokumenty hovoriace o novobanskej sklárni či listinu z roku 1926 o tom, že v Žarnovici bol otvorený prvý galantérny, strižný a konfekčný obchod.

Zdroj: TASR

Odporúčame