Martin Károly Kultúra

Technické služby ocenili najlepšie separujúce obce

V rámci 0.ročníka Plesu smetiarov, ktorý sa uskutočnil uplynulý piatok, ocenili Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. samosprávy, pre ktoré zabezpečujú nakladanie s odpadom. Absolútnym víťazom sa suverénne stala Dolná Trnávka.

Teraz nám budú Technické služby voziť celý rok odpad zadarmo,“ zavtipkoval starosta Dolnej Trnávky Miroslav Grekčo pri preberaní ceny pre absolútneho víťaza. Dolno-Trnavčania minulý rok vyseparovali 192 kilogramov odpadu na obyvateľa, čím sú vysoko nad priemerom nielen Slovenska (priemer SR je cca 25 kg/obyvateľ), ale predbiehajú aj požiadavku Európskej únie (požiadavka EÚ predstavovala 50 kg vyseparovaných zložiek na obyvateľa už v roku 2010). Striebornú priečku pritom obsadila obec Lovča so 139 kilogramami vyseparovaných zložiek na obyvateľa a tretia v poradí skončila obec Sklené Teplice so 105 kilogramami vyseparovaného odpadu na jedného obyvateľa.

Na 0.ročníku Plesu smetiarov organizátori ocenili aj ostatné partnerské samosprávy v ďalších 5 kategóriách:

 1. Samospráva najlepšie separujúca papier a lepenku
 2. Samospráva najlepšie separujúca plasty, kovy a tetrapaky
 3. Samospráva najlepšie separujúca sklo
 4. Samospráva najlepšie separujúca bioodpad
 5. Enviro samospráva 2011

Akcie sa celkovo zúčastnilo približne 130 ľudí, z ktorých dvadsiatku tvorili predstavitelia partnerských samospráv. Prítomných hostí po celý večer sprevádzal známy moderátor Richard Vrablec. Tomu počas odovzdávania cien sekundovala riaditeľka TS-ZH, a.s. Zuzana Gallová: „Našim prvoradým cieľom bolo poďakovať partnerským samosprávam za celoročnú spoluprácu a aj takouto formou im dokázať, že sú pre nás dôležití. Vážime si tiež všetkých obyvateľov z ocenených obcí, pretože kladú čoraz väčší dôraz na ekologické nakladanie s odpadom, čo dokazujú i čísla o počte vyseparovaných zložiek,“ hovorí Gallová, pričom dodáva, že obce v žiarskom regióne vďaka týmto výsledkom patria v separácii k najlepším na Slovensku.

V rámci programu sa na plese predstavil finalista šou Slovensko má talent Michal Červienka i folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice: „S nultým ročníkom som nadmieru spokojná, v tradícii smetiarskych plesov spojených s oceňovaním partnerských samospráv by sme chceli pokračovať i na budúci rok,“ uzatvára Gallová.

Ocenené partnerské samosprávy: Kategória: Samospráva najlepšie separujúca papier a lepenku 2011

 1. Žiar nad Hronom – 20,34 kg /obyv.
 2. Hliník nad Hronom – 12,33 kg / obyv.
 3. Dolná Ves – 12,19 kg / obyv.
 4. Horná Ves – 11,66 kg / obyv.

Kategória: Samospráva najlepšie separujúca sklo 2011

 1. Slaská – 31,35 kg / obyv.
 2. Jastrabá – 30,12 kg / obyv.

Kategória: Samospráva najlepšie separujúca plasty, kovy a tetrapaky 2011

 1. Dolná Trnávka – 17,40 kg / obyv.
 2. Repište – 16,65 kg / obyv.
 3. Slaská – 16,55 kg / obyv.

Kategória: Samospráva najlepšie separujúca bioodpad 2011

 1. Dolná Trnávka – 115,12 kg / obyv.
 2. Lovča – 99,30 kg / obyv.

**Kategória: Najlepšie separujúca samospráva 2011 ** Sčítaním váhy všetkých vyseparovaných zložiek – t.j. papier a lepenka, plasty, kovy a tetrapaky, sklo, bioodpad, šatstvo a textil, elektroodpad a pneumatiky a vydelením tejto váhy počtom obyvateľov sme zistili absolútnych víťazov:

 1. miesto: Dolná Trnávka – 192,34 kg vyseparovaných zložiek / obyvateľ
 2. miesto: Lovča – 139,02 kg vyseparovaných zložiek / obyvateľ
 3. miesto: Sklené Teplice – 105,81 kg vyseparovaných zložiek / obyvateľ

Kategória: Enviro Samospráva 2011

 • samosprávy, ktorých prínos pre ekologické nakladanie s odpadom bol v roku 2011 mimoriadny – či už čo sa práce s deťmi, mládežou a verejnosťou týka, alebo tým, ako vybavené sú zbernými nádobami, kompostérmi a stojiskami, prevádzkujú funkčné a výborne vybavené zberné dvory, pravidelne organizujú čistenie čiernych skládok, pracujú na motivujúcom systéme nakladanie s odpadom, atď… Sú to naše JEDNIČKY!

Trnavá Hora Ladomerská Vieska Slaská Horná Ves Ihráč Žiar nad Hronom

ples smetiarov
32
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie