Tuba s Braillovým písmom od TUBAPACKU

Žiarska spoločnosť TUBAPACK vyrába hliníkové, ale aj laminátové tuby najvyššej kvality. To, že v tomto priemysle sa dá myslieť aj na hendikepovaných ľudí, dokazuje spoločnosť výrobou túb pre nevidiacich.

Ešte v roku 2009 zaradila spoločnosť TUBAPACK do svojho výrobného programu novinku – laminátovú tubu s Braillovým písmom. Bol to prvý výrobok tohto druhu minimálne v Európe, možno i v celom svete. „Nová legislatíva Európskej únie nariadila, aby na všetkých obaloch farmaceutických výrobkov bol uvedený názov produktu aj Braillom, to by znamenalo pre výrobcov dať tuby do papierových obalov – krabičiek,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Richard Pittner s tým, že vkladanie túb do papierového obalu by zvýšilo náklady na výrobu túb. „Požiadali nás preto, aby sme Braill dali priamo na tubu,“ dodáva generálny riaditeľ. Takéto riešenie bolo ideálne aj pre žiarsku spoločnosť, ktorá nemusela kupovať novú technológiu. „Upravili sme stávajúcu technológiu tak, aby pri výrobe túb Braillovo písmo nepoškodila,“ hovorí ďalej Richard Pittner.

Tuba s Braillovým písmom priniesla vynikajúci celosvetový úspech, aký TUBAPACK vo svojej doterajšej histórii nezaznamenal.

Získala najvyššie svetové ocenenie, aké môže obalový materiál dosiahnuť. Na výstave INTERPACK 2011 v Düsseldorfe, kde boli vyhlásené výsledky celosvetovej súťaže WORLDSTAR for Packaging za rok 2010, prevzal kolektív zamestnancov, vedený generálnym riaditeľom Richardom Pittnerom, cenu prezidenta, a to najcennejšiu – zlatú hviezdu, ako ocenenie za excelentný obal.

Tuba s Braillovým písmom sa stala svetovou hviezdou. Do súťaže WORLDSTAR bolo z celého sveta nominovaných vyše 270 výrobkov. Tuba s Braillovým písmom si právo byť medzi nimi vybojovala v českej národnej súťaži, kde získala prestížne ocenenie OBAL ROKA 2010 a exkluzívnu Cenu porotkyne komisie.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Tubapack a.s.