V neďalekej dedinke sa zosunul svah nad cestou: Štát prisľúbil pomoc

V obci bola vyhlásená mimoriadna situácia. Zosunutý svah skomplikoval život vodičom i obyvateľom. Štát podáva pomocnú ruku, má ísť o státisíce.

Ilustračný obrázok k článku V neďalekej dedinke sa zosunul svah nad cestou: Štát prisľúbil pomoc
Zdroj: TASR

Obci Kozelník v okrese Banská Štiavnica, v ktorej bola v uplynulých mesiacoch vyhlásená mimoriadna situácia pre zosunutý svah nad cestou I. triedy, vyčlenila vláda na stredajšom (16.5.) rokovaní 212 921 eur na úhradu záchranných prác.

Jazdilo sa v jednom pruhu

Starostka Eva Petáková priblížila, že finančné prostriedky obec použije na úhradu faktúr firme Envigeo, a.s. Banská Bystrica, ktorá realizovala záchranné práce vo výške 207 400 eur a firme Geotrend, s.r.o. Žilina, ktorá vykonávala odborný geologický dohľad pri realizácii sanačných prác vo výške 5520 eur.

Mimoriadna situácia bola podľa Petákovej pre obec veľkou skúsenosťou. Počas štyroch mesiacov bola v tomto úseku obmedzená doprava, jazdilo sa v jednom jazdnom pruhu, dopravu riadili semafory, aj napriek tomu nedošlo podľa nej k väčším kolíziám.

,,Som veľmi rada, že sa podarilo zabezpečiť svah proti padaniu a nielen naši obyvatelia, ale hlavne vodiči prechádzajúci po ceste I/51 sa môžu cítiť bezpečnejšie," podotkla.

Materiál dopravovali letecky

Ako ďalej vysvetlila, hlavným sanačným prvkom bolo zabezpečenie rizikovej časti svahu v úseku 60 metrov záchytnými dynamickými bariérami, pričom výška bariéry je päť metrov. Celková dĺžka kritického úseku nad cestou I. triedy je pritom okolo 160 metrov, záchranné práce boli realizované na najviac ohrozenom úseku.

Spočívali v očistení a kontrolovanom spustení úlomkov a balvanov zo svahu a odstránení nestabilných drevín. ,,Kvôli náročnému terénu bolo potrebné ručne vybudovať na svahu pracovné plošiny, dočasné prístupové chodníky, dočasné lešenie a lanovú dráhu. Vzhľadom na komplikovaný prístup do územia bola prevažná časť materiálu dopravovaná letecky," priblížila Petáková.

Zabezpečenie zvyšného úseku chce samospráva realizovať osadením betónových zvodidiel vedľa komunikácie, čím by vznikol líniový ochranný prvok v dĺžke 100 metrov, ktorý by zachytil uvoľnené padajúce balvany. Realizácii budú podľa starostky predchádzať rokovania so správcom cesty a vlastníkom pozemku, ktorým sú Lesy SR, š.p.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame