Vekoví rekordéri zo Žiarskeho okresu: Koľko ľudí sa u nás dožilo stovky?

Najnovšie čísla prezradili koľko nás v okrese žije, akí sme starí, aj koľko ľudí sa u nás dožilo úctyhodného trojciferného jubilea.

Barbara Dallosová
Ilustračný obrázok k článku Vekoví rekordéri zo Žiarskeho okresu: Koľko ľudí sa u nás dožilo stovky?
Zdroj: TASR

Štatisti zverejnili zaujímavé údaje o obyvateľoch Banskobystrického kraja i nášho okresu. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ) nás žilo k 31. decembru 2016 v Bansko­bystrickom celkom 651 509. Z toho väčšinu tvorili ženy (335 477), menšiu časť muži (316 032).

,,Priemerný vek obyvateľa Banskobystrického kraja bol 41,2 roka, pričom priemerný vek muža v kraji predstavoval 39,4 roka, priemerný vek ženy 42,8 roka. V porovnaní s rokom 2015 sa priemerný vek obyvateľa zvýšil o 0,3 roka," uvádza sa v štatistike za náš kraj. Pozrime sa ale na čísla za Žiarsky okres.

Najviac ľudí malo tesne pred štyridsiatkou

Konkrétne v okrese Žiar nad Hronom žilo podľa zistení ŠÚ ku koncu minulého roka 47 211 obyvateľov (23 039 mužov a 24 172 žien). Priemerný vek obyvateľa nášho okresu bol 42,11 roka, z toho priemerný vek muža predstavoval 40,41 roka a priemerný vek ženy 43,72 roka.

Ako ďalej prezrádzajú čísla, najviac ľudí v našom okrese malo k decembru minulého roka krátko pred štyridsiatkou, z hľadiska jednotlivých rokov veku bol totiž najpočetnejšou skupinou vek 38 rokov. V okrese žilo v tejto kategórii 3 815 obyvateľov (1 976 mužov a 1 839 žien).

Storoční obyvatelia

Hŕstka obyvateľov nášho okresu sa dožila aj trojciferného jubilea. Ako hovoria čísla zo ŠÚ, počet obyvateľov s vekom 100 a viac rokov bol osem, z toho dvaja muži a šesť žien.

Počet obyvateľov okresu v predproduktívnom veku (0–14 roční) predstavoval podiel 13,4 % (6 326). V produktívnom veku (15–64 r.) žilo v okrese spolu 32 918 obyvateľov (podiel 69,73 %), v tom 16 684 mužov a 16 234 žien. V poproduktívnom veku (65+ r.) žilo v okrese 7 967 obyvateľov (podiel 16,88 %).

Index starnutia v okrese dosiahol hodnotu 125,94 %, čo znamená, že na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku pripadalo viac ako 125 obyvateľov v poproduktív­nom veku.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame