Najlepší na Žiar24.sk

 1. Monika Kraková (18.6s) 100%
 2. Mária Činčurová (22.14s) 100%
 3. Ivana Vajdíková (24.95s) 100%
 4. Kiko Lovčičan (25.24s) 100%
 5. Lucia Prockova (33.12s) 100%
 6. Alžbeta Raffajová (36.29s) 100%
 7. Monika Kraková (21.76s) 90%
 8. Martin Károly (65.13s) 60%
 9. Lucia Prockova (70.93s) 60%
 10. Kiko Lovčičan (73.18s) 40%

Najlepší hráči

 1. Monika Kraková (18.6s) 100%
 2. Mária Činčurová (22.14s) 100%
 3. Ivana Vajdíková (24.95s) 100%
 4. Kiko Lovčičan (25.24s) 100%
 5. Lucia Prockova (33.12s) 100%
 6. Alžbeta Raffajová (36.29s) 100%
 7. Monika Kraková (21.76s) 90%
 8. Martin Károly (65.13s) 60%
 9. Lucia Prockova (70.93s) 60%
 10. Kiko Lovčičan (73.18s) 40%