Najlepší na Žiar24.sk

 1. Jana Lovčičanová (42.13s) 100%
 2. Darina Dekýšová (47.12s) 100%
 3. Barbara Dallosová (57.09s) 100%
 4. Peter Luky (62.11s) 70%
 5. Viera Benova (72.04s) 60%
 6. Jakub Piatrik (43.14s) 50%
 7. Martin Károly (52.98s) 50%
 8. Darina Dekýšová (79.35s) 40%
 9. Veronika Leginova (127.19s) 10%

Najlepší hráči

 1. Jana Lovčičanová (42.13s) 100%
 2. Darina Dekýšová (47.12s) 100%
 3. Barbara Dallosová (57.09s) 100%
 4. Peter Luky (62.11s) 70%
 5. Viera Benova (72.04s) 60%
 6. Jakub Piatrik (43.14s) 50%
 7. Martin Károly (52.98s) 50%
 8. Darina Dekýšová (79.35s) 40%
 9. Veronika Leginova (127.19s) 10%