Najlepší na Žiar24.sk

 1. Barbara Dallosová (44.74s) 100%
 2. Ivana Vajdíková (50.3s) 100%
 3. Jana Lovčičanová (51.76s) 100%
 4. Radka Švoňavová (42.04s) 90%
 5. Martin Mlynárčik (73.9s) 90%
 6. Viera Benova (65.7s) 70%
 7. Da Go (76.69s) 60%
 8. Lucia Prockova (72.62s) 50%
 9. Michal David (73.8s) 50%
 10. Martin Károly (405.47s) 50%

Najlepší hráči

 1. Barbara Dallosová (44.74s) 100%
 2. Ivana Vajdíková (50.3s) 100%
 3. Jana Lovčičanová (51.76s) 100%
 4. Radka Švoňavová (42.04s) 90%
 5. Martin Mlynárčik (73.9s) 90%
 6. Viera Benova (65.7s) 70%
 7. Da Go (76.69s) 60%
 8. Lucia Prockova (72.62s) 50%
 9. Michal David (73.8s) 50%
 10. Martin Károly (405.47s) 50%