Najlepší na Žiar24.sk

 1. Kiko Lovčičan (22.22s) 100%
 2. Barbara Dallosová (31.95s) 100%
 3. Jana Lovčičanová (36.92s) 100%
 4. Mária Činčurová (55.31s) 70%
 5. Viera Benova (63.66s) 60%
 6. Martin Károly (56.7s) 40%

Najlepší hráči

 1. Kiko Lovčičan (22.22s) 100%
 2. Barbara Dallosová (31.95s) 100%
 3. Jana Lovčičanová (36.92s) 100%
 4. Mária Činčurová (55.31s) 70%
 5. Viera Benova (63.66s) 60%
 6. Martin Károly (56.7s) 40%