Áno alebo nie: Rozlíšite, ktoré z tvrdení o Žiari sú fakty a ktoré výmysly?

Otázka 1/10
Žiarska krytá plaváreň má celkom štyri plavecké bazény.

Najlepší na Žiar24.sk

 1. Martin Károly (35.58s) 100%
 2. Dušana Rajčanova (37.29s) 100%
 3. Milan Bojo (38.1s) 100%
 4. Veronika Ondrusová (43.72s) 100%
 5. Dušana Rajčanova (33.68s) 90%
 6. Filip Volentier (55.77s) 90%
 7. Filip Volentier (57.24s) 80%
 8. Michaela Uličná (59.35s) 80%
 9. Martin Károly (79.64s) 80%
 10. Martin Károly (14.95s) 70%

Najlepší hráči

 1. Martin Károly (35.58s) 100%
 2. Dušana Rajčanova (37.29s) 100%
 3. Milan Bojo (38.1s) 100%
 4. Veronika Ondrusová (43.72s) 100%
 5. Dušana Rajčanova (33.68s) 90%
 6. Filip Volentier (55.77s) 90%
 7. Filip Volentier (57.24s) 80%
 8. Michaela Uličná (59.35s) 80%
 9. Martin Károly (79.64s) 80%
 10. Martin Károly (14.95s) 70%