Najlepší na Žiar24.sk

 1. Rudolf Verboci (32.12s) 100%
 2. Jana Lovčičanová (41.24s) 100%
 3. Barbara Dallosová (50.11s) 100%
 4. Michal Černaj (41.27s) 80%
 5. Radka Švoňavová (54.73s) 80%
 6. Alexandra M (59.31s) 50%
 7. Viera Benova (66.84s) 40%
 8. Michal David (67.89s) 30%

Najlepší hráči

 1. Rudolf Verboci (32.12s) 100%
 2. Jana Lovčičanová (41.24s) 100%
 3. Barbara Dallosová (50.11s) 100%
 4. Michal Černaj (41.27s) 80%
 5. Radka Švoňavová (54.73s) 80%
 6. Alexandra M (59.31s) 50%
 7. Viera Benova (66.84s) 40%
 8. Michal David (67.89s) 30%