Najlepší na Žiar24.sk

 1. Michal Černaj (15.61s) 100%
 2. Kiko Lovčičan (19.42s) 100%
 3. Mária Činčurová (19.93s) 100%
 4. Pavol Kováč (22.21s) 100%
 5. Michal Kabina (23.45s) 100%
 6. Peter Gombala (24.01s) 100%
 7. Jana Lovčičanová (24.51s) 100%
 8. Peter Kubík (25.05s) 100%
 9. Marek Marko (25.48s) 100%
 10. Martina Kanatova (32.75s) 100%

Najlepší hráči

 1. Roland Laca (8.82s) 100%
 2. Rasťo Macko (13.87s) 100%
 3. Vladimír Zeleňák (14.45s) 100%
 4. Michal Černaj (15.61s) 100%
 5. Lucia Silná (16.01s) 100%
 6. Jozef Silný (16.37s) 100%
 7. René Barník (16.42s) 100%
 8. Jakub Strnisko (16.87s) 100%
 9. Lukáš Holej (17s) 100%
 10. Marián Mališ (17.14s) 100%