Najlepší na Žiar24.sk

 1. Michal Černaj (19.21s) 100%
 2. Mária Činčurová (19.93s) 100%
 3. Pavol Kováč (22.21s) 100%
 4. Michal Kabina (23.45s) 100%
 5. Peter Gombala (24.01s) 100%
 6. Peter Kubík (25.05s) 100%
 7. Marek Marko (25.48s) 100%
 8. Kiko Lovčičan (29.69s) 100%
 9. Veronika Putova (33.05s) 100%
 10. Jozef Hrmo (40s) 100%

Najlepší hráči

 1. Vladimír Zeleňák (14.45s) 100%
 2. Lucia Silná (16.01s) 100%
 3. Jozef Silný (16.37s) 100%
 4. René Barník (16.42s) 100%
 5. Jakub Strnisko (16.87s) 100%
 6. Lukáš Holej (17s) 100%
 7. Marián Mališ (17.14s) 100%
 8. Róbert Jakubička (17.67s) 100%
 9. Gabriel Ličák (17.87s) 100%
 10. Dávid Proksa (18.05s) 100%