Najlepší na Žiar24.sk

  1. Barbara Dallosová (50.77s) 100%
  2. Iveta Osvaldová (71.05s) 70%
  3. Alena Chovancová (58.51s) 50%
  4. Adela Grolmusová (86.44s) 50%
  5. Jaroslav Fides (62.27s) 20%

Najlepší hráči

  1. Barbara Dallosová (50.77s) 100%
  2. Iveta Osvaldová (71.05s) 70%
  3. Alena Chovancová (58.51s) 50%
  4. Adela Grolmusová (86.44s) 50%
  5. Jaroslav Fides (62.27s) 20%