Holé fakty o utečencoch a migrantoch, otestujte svoje znalosti

Otázka 1/10
Koľko utečencov je schopné prijať Nemecko?

Najlepší na Žiar24.sk

 1. Martin Károly (88.95s) 60%
 2. Viera Benova (81.74s) 50%
 3. Roman Slašťan (65.57s) 40%
 4. Alexandra M (57.72s) 20%

Najlepší hráči

 1. Viktor Gejza kallai (34.42s) 100%
 2. Zuzana Rusnáková (34.42s) 100%
 3. Viktor Gejza kallai (28.4s) 90%
 4. Alex Ivanko (33.97s) 90%
 5. Zuzana Janičkanová (40.01s) 90%
 6. Viktor Gejza kallai (42.05s) 80%
 7. Vladimír Ištoňa (51.85s) 80%
 8. Matej Štefuš (62.2s) 80%
 9. Karol Kovac (64.69s) 80%
 10. Jana Buvalová (52.4s) 70%