Najlepší na Žiar24.sk

  1. Iveta Osvaldová (28.06s) 100%
  2. Iveta Osvaldová (47.94s) 90%
  3. Ricci ZH Ricci ZH (57.74s) 90%

Najlepší hráči

  1. Iveta Osvaldová (28.06s) 100%
  2. Iveta Osvaldová (47.94s) 90%
  3. Ricci ZH Ricci ZH (57.74s) 90%