Najlepší na Žiar24.sk

 1. Monika Majerská (19.29s) 100%
 2. Iveta Osvaldová (35.11s) 100%
 3. Veronika Ondrusová (45.66s) 100%
 4. Iveta Osvaldová (55.73s) 80%
 5. Veronika Janeková (56.05s) 70%
 6. Monika Kaščáková (108.2s) 70%

Najlepší hráči

 1. Monika Majerská (19.29s) 100%
 2. Iveta Osvaldová (35.11s) 100%
 3. Veronika Ondrusová (45.66s) 100%
 4. Iveta Osvaldová (55.73s) 80%
 5. Veronika Janeková (56.05s) 70%
 6. Monika Kaščáková (108.2s) 70%