Kde sa nachádzajú detaily na fotkách? Rýchly FOTOKVÍZ pre Žiarčanov

Overte si, či máte svoje mesto v oku a zaraďte správne objekty či výrezy na fotkách. Ku každej otázke máte 3 možnosti a vybrať tú správnu musíte do 15 sekúnd.

Časový limit na zodpovedanie jednej otázky: 15 sekúnd

Kvízuj ako prihlásený používateľ a dostaň sa do rebríčka najlepších hráčov!
Ak u nás nemáte účet, zaregistrujte sa tu.

Najlepší na Žiar24.sk

 1. Lucia Bojková (36.93s) 100%
 2. Jozef Muller (40.49s) 100%
 3. Radka Švoňavová (48.7s) 100%
 4. Iveta Osvaldová (64.39s) 100%
 5. Filip Volentier (96.63s) 100%
 6. Radoslav Vaššo (25.93s) 90%
 7. Alena Hrúzová (93.11s) 90%
 8. Adela Grolmusová (95.65s) 90%
 9. Zuzana Hešková (107.94s) 90%
 10. Barbara Dallosová (109.78s) 90%

Najlepší hráči

 1. Lucia Bojková (36.93s) 100%
 2. Jozef Muller (40.49s) 100%
 3. Radka Švoňavová (48.7s) 100%
 4. Iveta Osvaldová (64.39s) 100%
 5. Filip Volentier (96.63s) 100%
 6. Radoslav Vaššo (25.93s) 90%
 7. Alena Hrúzová (93.11s) 90%
 8. Adela Grolmusová (95.65s) 90%
 9. Zuzana Hešková (107.94s) 90%
 10. Barbara Dallosová (109.78s) 90%