Najlepší na Žiar24.sk

 1. Jana Lovčičanová (31.37s) 100%
 2. Barbara Dallosová (40.49s) 100%
 3. Jana Lovčičanová (27.64s) 90%
 4. Martin Károly (54.25s) 60%
 5. Martin Mlynárčik (70.93s) 50%
 6. silvia silvia (69.25s) 40%
 7. Darina Dekýšová (89.42s) 40%
 8. Veronika Leginova (93.14s) 40%
 9. Michal Demjanovič (32.18s) 30%
 10. Viera Benova (72.55s) 30%

Najlepší hráči

 1. Jana Lovčičanová (31.37s) 100%
 2. Barbara Dallosová (40.49s) 100%
 3. Jana Lovčičanová (27.64s) 90%
 4. Martin Károly (54.25s) 60%
 5. Martin Mlynárčik (70.93s) 50%
 6. silvia silvia (69.25s) 40%
 7. Darina Dekýšová (89.42s) 40%
 8. Veronika Leginova (93.14s) 40%
 9. Michal Demjanovič (32.18s) 30%
 10. Viera Benova (72.55s) 30%