Najlepší na Žiar24.sk

 1. Barbara Dallosová (40.49s) 100%
 2. Jana Lovčičanová (35.57s) 90%
 3. Martin Károly (54.25s) 60%
 4. Martin Mlynárčik (70.93s) 50%
 5. silvia silvia (69.25s) 40%
 6. Darina Dekýšová (89.42s) 40%
 7. Veronika Leginova (93.14s) 40%
 8. Michal Demjanovič (32.18s) 30%
 9. Viera Benova (72.55s) 30%
 10. dk dk (90.17s) 20%

Najlepší hráči

 1. Barbara Dallosová (40.49s) 100%
 2. Jana Lovčičanová (35.57s) 90%
 3. Martin Károly (54.25s) 60%
 4. Martin Mlynárčik (70.93s) 50%
 5. silvia silvia (69.25s) 40%
 6. Darina Dekýšová (89.42s) 40%
 7. Veronika Leginova (93.14s) 40%
 8. Michal Demjanovič (32.18s) 30%
 9. Viera Benova (72.55s) 30%
 10. dk dk (90.17s) 20%